Rankingi

Co praca zdalna zmieniła w firmach?

Co praca zdalna zmienia w firmach?

Co praca zdalna zmieniła w firmach?

Jak wynika z badania Hays, omówionego na łamach „Raportu płacowego 2023”, aż 45% specjalistów i menedżerów pracuje w zdalnym lub hybrydowym modelu pracy, a kolejne 17% ma pełną dowolność w wyborze miejsca, z którego pełni swoje zawodowe obowiązki.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Styczniowe badania Hays Poland, przeprowadzone wśród blisko 600 respondentów, określają, jaki wpływ na firmy ma praca zdalna. Ankieta potwierdziła, że integracja ze współpracownikami jest ważna dla 87% profesjonalistów, z czego 47% uważa ją za bardzo ważną. Świadczy to o potrzebie umacniania partnerskich relacji w miejscu pracy. To dobra informacja dla pracodawców.

Jak praca zdalna wpływa na funkcjonowanie firm?

Praca zdalna zmieniła sposób budowania relacji, natomiast nie zmniejszyła ich wartości w oczach pracowników. Blisko 90% specjalistów uważa integrację ze współpracownikami za istotną.

Jak ważna w pracy jest dla Ciebie integracja ze współpracownikami?

 • bardzo ważna – 47%
 • ważna – 40%
 • nieważna – 10%
 • zupełnie nieważna – 3%

Źródło: Badanie Hays Poland, styczeń 2023.

Chęć integrowania się i spędzania wspólnie czasu, minimalizuje ryzyko poczucia osamotnienia i braku satysfakcji zatrudnionych, a w konsekwencji – może zmniejszyć rotację w firmie. Jednocześnie integracja nie oznacza, że w pracy każdy z każdym musi się blisko przyjaźnić. Chodzi natomiast o to, aby pracownicy czuli się w organizacji komfortowo, pewnie i zawsze mieli się do kogo zwrócić z prośbą o wsparcie – tłumaczy Łukasz Grzeszczyk, Executive Director w Hays Poland.

Praca zdalna czy spotkania w biurze?

Integracja w zespole jest obecnie zupełnie inaczej postrzegana przez specjalistów, niż jeszcze kilka lat temu. Wynika to przede wszystkim z transformacji modeli pracy. Jak wynika z badania Hays omówionego na łamach „Raportu płacowego 2023”, aż 45 proc. specjalistów i menedżerów pracuje w zdalnym lub hybrydowym modelu pracy, a kolejne 17 proc. ma pełną dowolność w wyborze miejsca, z którego świadczą swoje zawodowe obowiązki. W praktyce oznacza to, że ponad połowa ekspertów na rynku pracy widuje swoich współpracowników zaledwie kilka razy w tygodniu lub rzadziej.

W jakim modelu obecnie pracujesz?

 • 15% – Model zdalny
 • 17% – Pełna elastyczność, to ode mnie zależy czy pracuję z domu, czy z biura
 • 6% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 4 dni w tygodniu)
 • 14% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 2-3 dni w tygodniu)
 • 6% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 1 dzień w tygodniu)
 • 4% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 1-3 dni w miesiącu)
 • 38% – Model stacjonarny

Źródło: Raport płacowy 2023 Hays Poland, styczeń 2023.

Popularyzacja pracy zdalnej zmieniła sposób budowania relacji w środowisku zawodowym. Wielu pracowników nie utożsamia integracji z zespołem z koniecznością obecności w biurze. Coraz częściej bowiem budują więzi na płaszczyźnie prywatnej, spotykają się w przestrzeni on-line, tworzą mikrozespoły projektowe czy uczestniczą w wolontariacie pracowniczym. Nie zawsze są to zatem klasyczne spotkania pokroju wspólnego lunchu w biurze.

Jednak jak zauważa ekspert Hays, wielu pracodawców nadal ma inną, tradycyjną wizję utrzymywania dobrych relacji pomiędzy współpracownikami.

Firmy często utożsamiają dbałość o relacje i integrację zespołu z regularnym pojawianiem się w biurze. W aktualnej rzeczywistości zawodowej przestało to jednak być kluczowe. Integracja może być równie efektywna w formie on-line, co na żywo. Przy czym niezbędne jest do tego promowanie odpowiednich praktyk i postaw w organizacji – zaznacza Łukasz Grzeszczyk z Hays Poland.