Rankingi

Co praca zdalna zmieniła w firmach?

Co praca zdalna zmienia w firmach?

Co praca zdalna zmieniła w firmach?

Jak wynika z badania Hays, omówionego na łamach „Raportu płacowego 2023”, aż 45% specjalistów i menedżerów pracuje w zdalnym lub hybrydowym modelu pracy, a kolejne 17% ma pełną dowolność w wyborze miejsca, z którego pełni swoje zawodowe obowiązki.

Styczniowe badania Hays Poland, przeprowadzone wśród blisko 600 respondentów, określają, jaki wpływ na firmy ma praca zdalna. Ankieta potwierdziła, że integracja ze współpracownikami jest ważna dla 87% profesjonalistów, z czego 47% uważa ją za bardzo ważną. Świadczy to o potrzebie umacniania partnerskich relacji w miejscu pracy. To dobra informacja dla pracodawców.

Jak praca zdalna wpływa na funkcjonowanie firm?

Praca zdalna zmieniła sposób budowania relacji, natomiast nie zmniejszyła ich wartości w oczach pracowników. Blisko 90% specjalistów uważa integrację ze współpracownikami za istotną.

Jak ważna w pracy jest dla Ciebie integracja ze współpracownikami?

 • bardzo ważna – 47%
 • ważna – 40%
 • nieważna – 10%
 • zupełnie nieważna – 3%

Źródło: Badanie Hays Poland, styczeń 2023.

Chęć integrowania się i spędzania wspólnie czasu, minimalizuje ryzyko poczucia osamotnienia i braku satysfakcji zatrudnionych, a w konsekwencji – może zmniejszyć rotację w firmie. Jednocześnie integracja nie oznacza, że w pracy każdy z każdym musi się blisko przyjaźnić. Chodzi natomiast o to, aby pracownicy czuli się w organizacji komfortowo, pewnie i zawsze mieli się do kogo zwrócić z prośbą o wsparcie – tłumaczy Łukasz Grzeszczyk, Executive Director w Hays Poland.

Praca zdalna czy spotkania w biurze?

Integracja w zespole jest obecnie zupełnie inaczej postrzegana przez specjalistów, niż jeszcze kilka lat temu. Wynika to przede wszystkim z transformacji modeli pracy. Jak wynika z badania Hays omówionego na łamach „Raportu płacowego 2023”, aż 45 proc. specjalistów i menedżerów pracuje w zdalnym lub hybrydowym modelu pracy, a kolejne 17 proc. ma pełną dowolność w wyborze miejsca, z którego świadczą swoje zawodowe obowiązki. W praktyce oznacza to, że ponad połowa ekspertów na rynku pracy widuje swoich współpracowników zaledwie kilka razy w tygodniu lub rzadziej.

W jakim modelu obecnie pracujesz?

 • 15% – Model zdalny
 • 17% – Pełna elastyczność, to ode mnie zależy czy pracuję z domu, czy z biura
 • 6% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 4 dni w tygodniu)
 • 14% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 2-3 dni w tygodniu)
 • 6% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 1 dzień w tygodniu)
 • 4% – Model hybrydowy (praca w biurze przez 1-3 dni w miesiącu)
 • 38% – Model stacjonarny

Źródło: Raport płacowy 2023 Hays Poland, styczeń 2023.

Popularyzacja pracy zdalnej zmieniła sposób budowania relacji w środowisku zawodowym. Wielu pracowników nie utożsamia integracji z zespołem z koniecznością obecności w biurze. Coraz częściej bowiem budują więzi na płaszczyźnie prywatnej, spotykają się w przestrzeni on-line, tworzą mikrozespoły projektowe czy uczestniczą w wolontariacie pracowniczym. Nie zawsze są to zatem klasyczne spotkania pokroju wspólnego lunchu w biurze.

Jednak jak zauważa ekspert Hays, wielu pracodawców nadal ma inną, tradycyjną wizję utrzymywania dobrych relacji pomiędzy współpracownikami.

Firmy często utożsamiają dbałość o relacje i integrację zespołu z regularnym pojawianiem się w biurze. W aktualnej rzeczywistości zawodowej przestało to jednak być kluczowe. Integracja może być równie efektywna w formie on-line, co na żywo. Przy czym niezbędne jest do tego promowanie odpowiednich praktyk i postaw w organizacji – zaznacza Łukasz Grzeszczyk z Hays Poland.