Rankingi

Co frustruje Polaków?

COVID-19, frustracje, przyczyny frustracji.

Co frustruje Polaków?

COVID-19 i związane z nim obostrzenia? Otóż nie. Z badań przeprowadzonych dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że to, co frustruje Polaków, to przede wszystkim wzrost cen.

Ubiegłoroczna inflacja – 3,4% – była najwyższa od 8 lat. W górę poszły przede wszystkim usługi – wzrost wyniósł 6,9%, a najbardziej zdrożał wywóz śmieci (51,9%). Z kolei żywność – kluczowa pozycja w domowych budżetach – zdrożała o 5% (w tym owoce o 17,6%, wędliny – o 9,5%, a pieczywo – o 8,1%). Najwyższą miesięczną inflację w minionym roku odnotowano w lutym – 4,7%. Nic więc dziwnego, że to właśnie skutki inflacji wskazało 36% Polaków jako najbardziej frustrujące wspomnienia z 2020 r.

Ale już na następnych miejscach znalazły się „tematy covidowe”: negatywne informacje przekazywane w mediach na temat pandemii (27%), obawy o zdrowie w związku z epidemią i brak kontaktu z innymi ludźmi (po 25%) oraz ograniczenia w dostępie do usług i rozrywek (24%). W dużo mniejszym stopniu niż w latach poprzednich martwimy się np. o niskie płace, obniżki zarobków czy groźbę utraty pracy.

Nie wszyscy znaleźli jednak powody do frustracji. W ciągu minionego roku tego typu odczuć uniknęło 8% badanych, najwięcej (12%) w grupie seniorów. 

Badanie zostało zrealizowane przez Maison & Partners, metodą CAWI na panelu badawczym Ariadna w dniach 11-15 grudnia 2020 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku oraz wielkości miejsca zamieszkania próbie Polaków 18+. W badaniu wzięło udział N=1106 osób.