Rankingi

7 powodów wstrzymywania płatności

Do wstrzymywania płatności przyznaje się blisko połowa badanych firm.

7 powodów wstrzymywania płatności

Z badania Rzetelnej Firmy wynika, że połowa przedsiębiorców przynajmniej raz opóźniła płatność. Jakie są najczęstsze przyczyny niepłacenia w terminie?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Wstrzymywanie płatności to jeden z powodów powstawania zatorów płatniczych w polskiej gospodarce. Przyczynia się do utraty płynności finansowej, zadłużenia, a w konsekwencji nawet upadłości firm.

Najważniejsze dane dotyczące płatności

  • 49% przedsiębiorców reprezentujących mikro-, małe i średnie firmy zadeklarowało, że zdarzyło im się chociaż raz zapłacić kontrahentowi po terminie.
  • Co 10. mikro- i średnia firma nie powiadamia kontrahentów o tym, że nie ureguluje zapłaty. Najczęściej postępują tak przedsiębiorstwa z branży handlowej (17%), produkcyjnej (13%) i usługowej (11%).
  • Według przedsiębiorców istnieją okoliczności, które uzasadniają niepłacenie klientom w terminie. Należą do nich między innymi: trudna sytuacja finansowa firmy (40%), oczekiwanie na płatności ze strony klientów (36%) czy nawet ogólna trudna sytuacja gospodarcza na rynku (31%).

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 264,6 tys. przedsiębiorców ma 9 mld zł przeterminowanych zobowiązań finansowych. Do niepłacenia w terminie przyznaje się co 2. firma z sektora MŚP. Blisko 40% uważa natomiast, że brak płatności od kontrahenta może być wystarczającym usprawiedliwieniem, by samemu wstrzymać zapłatę – wynika z badania Rzetelnej Firmy.

Polscy przedsiębiorcy w 2022 r. opłacili z opóźnieniem 50% faktur. Dane Barometru Praktyk Płatniczych, opracowanego przez Atradius pokazują, że problem zatorów płatniczych dotyka nie tylko naszego kraju. W Europie Wschodniej faktury są regulowane średnio po 42 dniach. W ubiegłym roku 43% europejskich przedsiębiorców doświadczyło problemu opóźnień w płatnościach, czego skutkiem był brak płynności finansowej.

W badaniu „Rzetelność w biznesie”, przeprowadzonym w lutym 2023 r. na zlecenie Rzetelnej Firmy, 49% przedsiębiorców reprezentujących mikro-, małe i średnie firmy zadeklarowało, że zdarzyło im się chociaż raz zapłacić kontrahentowi po terminie. Najwięcej takich wskazań pochodzi od właścicieli firm handlowych (56%) i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób (51%). Płacenie po terminie jest powszechną praktyką – 37% firm przyznaje, że zdarzyło im się to kilka razy bądź wielokrotnie.

Na przeciwległym biegunie są przedsiębiorstwa zapewniające o swojej uczciwości. Odsetek firm, które utrzymują, że nigdy nie zdarzyło im się zapłacić faktur po terminie, wynosi 46%, z czego najwięcej (48%) stanowią firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Pod względem branż taką rzetelność deklarują firmy budowlane i transportowe.

Aż 90% firm sygnalizuje problemy

Jeśli już zdarzy się opóźnienie w płatnościach, zdecydowana większość, bo 90% firm uprzedza o tym swojego kontrahenta lub rozmawia z nim na ten temat po fakcie. O komunikacji, która przyczynia się do budowania długotrwałych dobrych relacji pamięta 64% mikrofirm. Niemal co 2. mała i średnia firma również nie zostawia partnera bez informacji. Takie zachowanie jest najczęstsze w branży budowlanej (76%).

Z kolei co 10. mikro- i średnia firma nie powiadamia kontrahentów o tym, że nie ureguluje zapłaty. Najczęściej postępują tak przedsiębiorstwa z branży handlowej (17%), produkcyjnej (13%) i usługowej (11%).

Jak pokazuje badanie Rzetelnej Firmy, większość przedsiębiorców dostrzega wagę komunikacji, co jest dużym plusem. Bo choć samo sygnalizowanie kłopotów finansowych nie sprawi, że one znikną, to może pomóc partnerom biznesowym w przeciwdziałaniu ich skutkom. Dzięki otrzymaniu ostrzeżenia o możliwych opóźnieniach w płatnościach, mają oni szansę na przykład dodatkowo zabezpieczyć swoją płynność finansową. Jednym z głównych problemów wierzycieli jest bowiem to, że zwykle za późno dowiadują się o kłopotach swoich klientów: gdy tamci stają się niewypłacalni, albo gdy należności nie można już odzyskać. Inną praktyką, którą powinni stosować przedsiębiorcy, jest samodzielne monitorowanie kondycji finansowej klienta i reagowanie w porę na jego ewentualne trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Połowa przedsiębiorców tłumaczy się z długów

Badanych zapytano również, czy istnieją sytuacje, które usprawiedliwiają niezapłacenie kontrahentowi w terminie. Twierdząco odpowiedziało 44% ankietowanych, z czego największy odsetek stanowią firmy małe (53%). Przeciwnego zdania jest 27% przedsiębiorców, głównie mikrofirm.

Respondenci wskazali też okoliczności, które ich zdaniem uzasadniają wstrzymywanie zapłaty.

7 przypadków usprawiedliwiania braku terminowej płatności

  1. Nieotrzymanie od kontrahenta dokumentów stanowiących podstawę do dokonania płatności
  2. Błędnie  przygotowane dokumenty stanowiące podstawę do dokonania płatności
  3. Trudna sytuacja finansowa firmy
  4. Zastrzeżenia co do jakości otrzymanych produktów lub usług
  5. Oczekiwanie na dokonanie płatności ze strony klientów
  6. Trudna sytuacja gospodarcza, w jakiej funkcjonuje firma
  7. Nieobecność osoby odpowiedzialnej za płatność (np. z powodu urlopu lub choroby)

Co druga firma twierdzi, że takim usprawiedliwieniem jest nieotrzymanie dokumentów stanowiących podstawę do zapłaty. Kolejne 42% wskazuje na błędy w umowach, a 38% na zastrzeżenia do jakości otrzymanych produktów lub usług. Rzeczywiście są to argumenty, które mogą skutecznie opóźnić realizację płatności przez zleceniodawcę. Jeśli bowiem produkt lub projekt różnią się od tego, co zostało zamówione, może dojść do wstrzymania części lub całości wypłaty do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy warto zadbać, aby nie zawierała ona żadnych błędów i jednoznacznie określała warunki współpracy – radzi Katarzyna Starostka, ekspert programu Rzetelna Firma, działającego pod patronatem KRD.

O badaniu

Badanie „Rzetelność w biznesie” przeprowadzone przez TGM Resorach na zlecenie Rzetelnej Firmy zostało zrealizowane w lutym 2023 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 526 mikro, małych i średnich przedsiębiorców.