Newsroom

Zatrudnienie i płace – rosną czy maleją?

665037171

Zatrudnienie i płace – rosną czy maleją?

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. – obie odpowiedzi są poprawne.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W ostatnim miesiącu minionego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,0% r/r i wyniosło 6329,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6% r/r i wyniosło 5973,75 zł – te istotne dane, pomocne w ocenie sytuacji firm, podał GUS.

W zatrudnieniu jednak spadek

Według Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2020 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie wzrosło – o 0,2% – względem notowanego miesiąc wcześniej, natomiast w listopadzie 2020 r. w stosunku do października tego samego roku utrzymało się na bardzo podobnym poziomie. Z kolei w grudniu 2020 r. w relacji do analogicznego okresu 2019 r. była obserwowana kontynuacja spadku przeciętnego zatrudnienia (o 1,0%), ale w nieznacznie niższym stopniu niż w listopadzie 2020 r. (o 1,2%).

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach zaczęto obserwować jego wzrost, który był kontynuowany w grudniu 2020 r. i wyniósł ok. 10 tys. etatów. Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach – czytamy w komentarzu do danych przedstawionych przez GUS.

A w wynagrodzeniach jednak wzrosty

W ostatnim miesiącu ubiegłego roku, w porównaniu z miesiącem go poprzedzającym, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 8,9%. Według Głównego Urzędu Statystycznego było to spowodowane wypłatami premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń ). Zjawisko to można zaobserwować co roku w tym okresie.

W skali roku (grudzień 2020 r. do grudnia 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 6,6%, a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach – podsumowuje GUS.

Interesują Cię dane dotyczące zatrudnienia w firmach z branży meblarskiej?

Sięgnij po Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” przygotowało Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, we współpracy z firmą Info Veriti Polska.

Ranking występuje w dwóch wersjach, które można kupić: TUTAJ

Co zawiera „Meblarski 1000”?

Zestawienie „Meblarski 1000” zawiera wyniki finansowe za 2019 r. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. W zestawieniu uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania za 2019 r. w momencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok 2018.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Dodatkowych informacji szukaj w artykule: „Meblarski 1000” – ranking największych