Rankingi

„Meblarski 1000” – ranking największych

meblarski-1000-2020-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

„Meblarski 1000” – ranking największych

Chcesz poznać wyniki finansowe tysiąca największych producentów mebli w Polsce? Sięgnij po ranking „Meblarski 1000”.

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” przygotowało Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, we współpracy z firmą Info Veriti Polska.

Ranking występuje w dwóch wersjach, które można kupić w naszym sklepie.

WERSJA PODSTAWOWA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy)

WERSJA ROZSZERZONA
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

Co zawiera „Meblarski 1000”?

Wartość i przydatność publikacji można ocenić przeglądając e-wydanie:

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” 

Zestawienie „Meblarski 1000” zawiera wyniki finansowe za 2019 r. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. W zestawieniu uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania za 2019 r. w momencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok 2018.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Jakie firmy znalazły się w zestawieniu?

„Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych (takich firm w zestawieniu jest 97)
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych (takich firm w zestawieniu jest 306)
 • 31.03.Z Produkcja materaców (takich firm w zestawieniu jest 28)
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli (takich firm w zestawieniu jest 569).

Jakie dane pojawiają się w raporcie?

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe.

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:

 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej.

„Meblarski 1000” to także:

 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według województw
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według wybranych powiatów
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według PKD
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według zatrudnienia
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według formy prawnej

41,368 mld zł
to łączne przychody netto tysiąca firm z zestawienia, co stanowi wzrost o 11,05% w stosunku do 2018 r., kiedy to przychody tych firm kształtowały się na poziomie 37,25 mld zł.

Publikacja powstała przy wsparciu firm: AmixHäfeleInterprintLechSchattdecor i Sevroll.

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” JUŻ W SPRZEDAŻY: www.biznes.meble.pl/sklep