Newsroom

Zasady sprzedaży drewna i certyfikaty – temat powrócił

Zasady sprzedaży drewna i certyfikaty były tematami rozmów wiceministra z branżą drzewną.

Zasady sprzedaży drewna i certyfikaty – temat powrócił

Edward Siarka spotkał się z przedstawicielami pracodawców branży drzewnej i NSZZ „Solidarność” regionu podlaskiego. Głównymi tematami rozmów były zasady sprzedaży drewna i certyfikacja w Lasach Państwowych.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Na spotkanie, w którym obok wiceministra Edwarda Siarki, wzięli udział również przedstawiciele Lasów Państwowych, przybyli przedsiębiorcy reprezentujący pracodawców branży drzewnej i NSZZ „Solidarność” regionu podlaskiego. Pod dyskusję poddano zasady sprzedaży drewna w Lasach Państwowych i certyfikację. Rozmawiano też o transgranicznym przemieszczaniu odpadów drzewnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Sprzedaż drewna w 2023 roku – co się zmieni?

Powierzchnia lasów oraz ich zasobność wzrasta. Jest to efekt odpowiedzialnego podejścia do gospodarki leśnej – powiedział podczas spotkania, które odbyło się 18 stycznia w Warszawie, Edward Siarka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Z komunikatu podsumowującego rozmowy, opublikowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wynika, że nie tylko zasady sprzedaży drewna były jednym z głównych wątków dyskusji. Ważnym tematem okazała się też certyfikacja drewna.

Jak podkreślał wiceminister Edward Siarka, w krajach, gdzie gospodarka leśna oraz przerób drewna stanowią poważną gałąź gospodarki narodowej, dominującym jest certyfikat PEFC. Jest to wiodący, powszechny i niepodważany w całej Europie i na świecie systemem certyfikacji lasów i produktów pochodzenia drzewnego. Wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych posiadają certyfikat PEFC potwierdzający prowadzenie zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie gospodarki leśnej – czytamy w podsumowaniu, które przygotował resort.

W trakcie spotkania omówione zostały też kwestie transgranicznego przemieszczania odpadów drzewnych na terenie UE. Rozmawiano również o rozstrzygnięciach dla niektórych instalacji w zakresie uznania odpadów powstających w procesie przetwarzania drewna za produkt uboczny, ograniczeniach w przyznawaniu certyfikatów CO2 za spalanie pełnowartościowego drewna, przeniesieniu obowiązku pochłaniania CO2 przez LULUCF (skrót od ang.: land use, land use change and forestry) na Lasy Państwowe i poziomie pozyskania drewna w kolejnych latach.