Newsroom

Sprzedaż drewna w 2023 roku – co się zmieni?

sprzedaż drewna w 2023 roku

Sprzedaż drewna w 2023 roku – co się zmieni?

26 września Lasy Państwowe uruchomiły procedury sprzedaży drewna na I półrocze 2023 roku. Znane są kryteria oceny ofert i harmonogram sprzedaży.

20 września Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, podjął decyzję, iż wprowadza do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na 2023 rok zasady, które będą regulowały sprzedaż drewna:

 1. Kryteria, parametry i sposób wartościowania ofert zakupu
 2. Regulamin sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym na 2023 rok
 3. Regulamin sprzedaży w aplikacji internetowej e-drewno
 4. Wykaz grup handlowo-gatunkowych
 5. Przeliczniki dla sortymentów drewna w ramach grupy handlowo-gatunkowej
 6. Oferta sprzedaży drewna PGL LP na 2023 rok.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustalono następujące kryteria oceny ofert:

a) w sprzedaży ofertowej w PL-D:

 1. cena
 2. udział przerabianego drewna
 3. głębokość przerobu

b) w aukcjach systemowych i aukcjach e-drewno:

 1. cena
 2. czas złożenia oferty

Harmonogram sprzedaży drewna z Lasów Państwowych na I półrocze 2023 roku


26 września – 6 października 2022 roku – Korekta wielkości zakupu drewna


Wnioski o korektę wielkości zakupu widniejącej w PLD należy składać do 6 października 2022 roku do godz. 15.00.

10-14 października 2022 roku – I etap sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023 roku


Od godziny 10.00 10 października, do godziny 12.00 dnia 14 października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu w PLD. Oferta ilościowa zakupu może wynosić maksymalnie 35% średniorocznej wielkości zakupu, dokonanej w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku, rozliczanego osobno w grupach drewna: wielkowymiarowego iglastego, wielkowymiarowego liściastego (z wyłączeniem dębu i drewna grupy WDP), wielkowymiarowego dębowego (z wyłączeniem drewna grupy WDP), średniowymiarowego iglastego grupy S2B, średniowymiarowego dębowego grupy S2B, grupy WDP i średniowymiarowego pozostałego (z wyłączeniem drewna średniowymiarowego iglastego grupy S2B i średniowymiarowego dębowego grupy S2B), małowymiarowego.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w tym etapie będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 14 października 2022 roku:

17 października 2022 roku – Publikacja wyników I etapu sprzedaży ofertowej

18-20 października 2022 roku – II etap (dogrywka) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023 roku


Od godziny 10.00 dnia 18. października, do godziny 12.00 dnia 20 października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w II etapie (dogrywce) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023 roku. Oferty w dogrywce mogą być składane na ilość drewna będącą różnica między 35% średniorocznej wielkości zakupu drewna (maksymalną ofertą jaką w I etapie mógł złożyć przedsiębiorca), a ilością przypisu drewna uzyskanego w I etapie. Podczas składania ofert w dogrywce nie obowiązuje podział na grupy drewna.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II etapie (dogrywce) będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 20 października 2022 roku:

24 października 2022 roku – Publikacja wyników II etapu (dogrywki) sprzedaży ofertowej

24 października 2022 roku – Publikacja wyników sprzedaży ofertowej na I półrocze 2023 roku

27 października 2022 roku – Przewidywana publikacja systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na I półrocze 2023 roku

28 października 2022 roku o godz. 7:00 – Przewidywane rozpoczęcie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023 roku

1 grudnia 2022 roku – Przewidywane zakończenie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023 roku

7 grudnia 2022 roku – Przewidywana publikacja wyników licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023 roku

8 grudnia 2022 roku – Przewidywane ogłoszenie ostatecznych wyników.