Newsroom

Zasady poszły w las

Fot. Wirestock.

Zasady poszły w las

Ruszyła sprzedaż drewna, a według Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego nowe zasady mogą okazać się – i z pewnością są – jednymi z najgorszych, jakie przedstawiły Lasy Państwowe.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Od 6 października obowiązują nowe zasady na sprzedaż drewna na rok 2022, wprowadzone przez Lasy Państwowe. W komunikacie wydanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych czytamy, że: wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom przemysłu drzewnego i w znacznie większym stopniu preferują kupujących, którzy przerabiają drewno. W efekcie wpłyną na stabilizację sytuacji na krajowym rynku. Lasy Państwowe same nie eksportują i nie mają wpływu na eksport już sprzedanego drewna.

Tej opinii nie podzielają przedstawiciele przemysłu drzewnego i branży meblarskiej. Jak poinformowała PIGPD, w momencie opublikowania zasad sprzedaży wszystkie organizacje branżowe złożyły pisma protestujące przeciw sposobowi ich wprowadzenia, jak i rozwiązaniom prawnym. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wysłała pisma do premiera Mateusza Morawieckiego (dwa razy), Jarosława Kaczyńskiego oraz do P.O. Dyrektora Generalnego LP – Józefa Kubicy.

Z treścią wszystkich pism można zapoznać się na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Izba zorganizowała również konferencję prasową w trakcie której wyjaśniono dlaczego te zasady są złe. Podczas spotkania mówiono także o zakazie eksportu drewna. Ponadto powstały dwa materiały filmowe dotyczące eksportu drewna i trudnej sytuacji na rynku drzewnym. Na wszystkie te działania, zarówno Lasy Państwowe, jak i rządzący, pozostawali obojętni.

Lasy Państwowe od początku nieugięte

Z komunikatu opublikowanego 1 października 2021 roku przez LP można się dowiedzieć m.in. tego, że jedną z głównych zmian będzie dwukrotny – w miejsce odbywanego raz na rok – przetarg w Portalu Leśno-Drzewnym. Według GD LP pozwoli to lepiej dopasować warunki umów do bieżącej sytuacji, m.in. korygować ceny.

Wobec pojawiających się w ostatnim czasie zastrzeżeń przedsiębiorców drzewnych dotyczących rozmiarów eksportu nieprzerobionego drewna z Polski wprowadzono zapisy premiujące tych kupujących, którzy w jak największym stopniu przerabiają drewno i robią to na terenie Unii Europejskiej. Takie elementy oceny ofert zostały włączone do systemu przydzielającego surowiec w Portalu Leśno-Drzewnym. Co istotne, niezgodne z prawdą deklaracje dotyczące odsetka przerabianego drewna i lokalizacji zakładów mogą się stać podstawą do wypowiedzenia już zawartej umowy. Lasy Państwowe podkreślają przy tym, że nie mają uprawnień do regulowania przepisów eksportowych, a za wywóz drewna z kraju odpowiadają wyłącznie podmioty prywatne – to fragment publikacji przedstawiającej oficjalne stanowisko Lasów Państwowych.

Sprzedaż drewna: zasady według Lasów Państwowych

1. ZMIANA PROPORCJI

W następstwie nowych regulacji zmieniły się także proporcje, w jakich drewno jest kierowane do sprzedaży w portalu (70%) i aukcjach systemowych (30%). Zmiana ta otwiera rynek na nowych przedsiębiorców.

2. SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE UMOWY

Wygodniejsze dla firm będą także skonsolidowane półroczne umowy łączące sprzedaż w portalu i na aukcjach. Podobnie jak wspólne dla obu kanałów sprzedaży wadium, które wpłacają przedsiębiorcy.

3. PULA DREWNA ENERGETYCZNEGO

Nowością jest też wyodrębnienie puli drewna energetycznego, oferowanego zarówno w portalu, jak i na aukcjach.

W Portalu Leśno-Drzewnym i na aukcjach Lasy Państwowe zamierzają w przyszłym roku zaoferować 32,2 mln metrów sześciennych drewna. Już teraz przedsiębiorcy składają wnioski o korektę historii zakupu i danych do oceny ofert. Między 6 a 12 października odbędzie się pierwsza tura przetargu w portalu. Obecny system sprzedaży drewna działa w Lasach Państwowych już od 13 lat. Taka forma zawierania transakcji gwarantuje bezstronne traktowanie wszystkich kontrahentów. Lasy Państwowe deklarują utrzymanie warunków wprowadzonych w tym roku przez okres najbliższych dwóch lat – poinformowały Lasy Państwowe.

ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z polskim drewnem?

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego do ostatnich godzin walczyła o zablokowanie nowych zasad. Wezwano nawet ministra Edwarda Siarkę, odpowiedzialnego za leśnictwo, do zmian najbardziej kontrowersyjnych zapisów. Starania nie przyniosły jednak rezultatów. LP i rząd pozostały nieugięte, a nowe zasady weszły w życie.

Mimo tak trudnej sytuacji wierzymy, że poradzą sobie Państwo w trakcie zakupów surowca na przyszły rok – komentuje PIGPD. – Bądźcie ostrożni przy składaniu ofert. Uważajcie na to, w jaki sposób ofertujecie, patrzcie na poziom obłożenia (to niewielka wskazówka, ale daje jakiś pogląd), bądźcie świadomi, że rynek europejski mocno reaguje obniżkami cen wyrobów, co już dziś widzimy. W razie problemów prawnych jesteśmy do Państwa dyspozycji wraz z naszą kancelarią prawną. Gdyby mimo wszystko mieli Państwo problemy w zakupach prosimy o kontakt – oferuje pomoc przedsiębiorcom Izba.