Newsroom

X Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2023

Przemysł drzewny w Polsce spotka się 11 września 2023 roku na X edycji kongresu KOOPDREW.

X Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2023

„Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach” to temat dziesiątej edycji międzynarodowej konferencji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, która odbędzie się 11 września 2023 r. w Poznaniu.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Już po raz dziesiąty PIGPD organizuje w stolicy Wielkopolski spotkanie, którego uczestnicy będą rozmawiać o trendach, problemach i wyzwaniach, z jakimi mierzy się obecnie przemysł drzewny w Polsce.


Trzy bloki tematyczne KOOPDREW 2023

Tegoroczna edycja kongresu to przede wszystkim kluczowe z perspektywy przedsiębiorców wyzwania: przemysł 4.0 jako szansa dla rozwoju firm drzewnych w Polsce oraz perspektywy i prognozy dla branży leśno-drzewnej. Ponadto, ostatnim tematem poruszonym podczas KOOPDREW 2023 będzie przyszłość sektora drzewnego w Ukrainie.


Część pierwsza: Przemysł 4.0 szansą dla rozwoju firm drzewnych

 • Nowoczesne metody sprzedaży drewna oraz metody pomiarowe – case study – Per Hedberg, Virkesborsen, Szwecja
 • Trendy mechanizacji w fińskich firmach drzewnych – Simo-Pekka Kivioja, Kivioja Engineering Oy, Finlandia
  Efektywna robotyzacja i jej możliwości – Mateusz Amroziński, FANUC


Część druga: Branża leśno-drzewna, perspektywy i prognozy


Bieżąca sytuacja i perspektywy branży drzewno-meblarskiej w Polsce – Krzysztof Mrówczyński, Departament Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao SA


Panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach – uczestnicy panelu skoncentrują się na analizie perspektyw oraz wyzwań, jakie obecnie i w nadchodzących latach stoją przed sektorem leśno-drzewnym.

Właśnie dlatego paneliści podejmą się próby wskazania perspektyw oraz wyzwań, z którymi w najbliższych latach wpłyną na sektor leśno-drzewny. Ponadto rozważane będą czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany w trendach konsumenckich, regulacje środowiskowe (szczególnie Unii Europejskiej), innowacje technologiczne oraz globalne wyzwania związane z zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi. Dyskusja będzie miała na celu lepsze zrozumienie perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego, identyfikację kluczowych czynników wpływających na jego sukces lub niepowodzenie oraz poszukiwanie strategii umożliwiających wykorzystanie korzyści i minimalizację ryzyka w obliczu zmieniającego się otoczenia gospodarczego i ekologicznego.

Podsumowując, w obecnych realiach gospodarczych i ekologicznych, to zrozumienie perspektyw i wyzwań sektora leśno-drzewnego jest kluczowe dla osiągnięcia trwałego rozwoju i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Uczestnicy: Andrzej Kundzewicz, Janusz Dawidziuk
Moderator: Małgorzata Wnorowska

Część trzecia: Polsko-ukraińskie forum przemysłu drzewnego

Tocząca się obecnie tragiczna wojna na Ukrainie powoduje wiele strat i problemów dla branży drzewnej. Niewątpliwie jest to wyjątkowo trudny okres, który stanowi wyzwanie zarówno dla ukraińskich jak i międzynarodowych przedsiębiorców działających w tym sektorze. Ponadto dla Polski ukraińskie firmy drzewne odgrywały od zawsze znaczącą rolę jako jedni z kluczowych partnerów gospodarczych.

Przede wszystkim obecna sytuacja w Ukrainie skutkuje ograniczeniem produkcji, transportu i handlu. To nie tylko wpływa na przepływ towarów, ale również niesie ze sobą trudności logistyczne, prawne oraz ekonomiczne. W kontekście tych wyzwań istnieje potrzeba dokładnej analizy wpływu wojny na ukraiński sektor drzewny oraz na partnerów zagranicznych, takich jak Polska.

Przyszłość sektora drzewnego w Ukrainie

Wysokie znaczenie ma na przykład monitorowanie bieżącej sytuacji oraz prognozowanie przyszłych scenariuszy dla sektora drzewnego w Ukrainie. Obejmuje to zrozumienie skutków wojny dla łańcucha dostaw, cen surowców drzewnych, jak i ogólnej kondycji rynku. Jednak bez wątpienia istnieje także potrzeba zidentyfikowania ewentualnych obszarów wsparcia oraz możliwości współpracy, które mogą przyczynić się do stabilizacji i odbudowy ukraińskiego sektora drzewnego po ustaniu konfliktu.

Wszelkie działania podejmowane w tej kwestii powinny być ukierunkowane na ochronę interesów handlowych wszystkich stron, długofalową stabilizację oraz pomoc w przywracaniu normalności w gospodarce ukraińskiej. Ponadto w międzynarodowym kontekście, zagadnienie to staje się również elementem większego dyskursu dotyczącego pokoju, współpracy i odbudowy w regionie.

Uczestnicy:

 • Ukraińska Giełda Energii – głównej platformy sprzedaży drewna okrągłego w Ukrainie;
 • Lasy Państwowe Ukrainy – całkowicie nowa instytucja państwowa, mająca pod swoją kontrolą lasy w Ukrainie;
 • przedstawiciele ukraińskich stowarzyszeń przemysłu drzewnego;
 • Jadwiga Emilewicz, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej;
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Termin i miejsce: 11 września 2023 roku Poznań, Hotel Andersia

Organizatorzy: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Partnerzy wydarzenia: Bank Pekao S.A., Fanuc Polska, Targi Drema2023

Współpraca przy projekcie: Powermeetings

Koszt uczestnictwa:

 • 700 zł + VAT/za osobę
 • 600 zł + VAT/za osobę – opłata dla członków PIGPD

Zgłoszenia i pytania należy wysyłać na adres mailowy: koopdrew@pigpd.pl

Formularz zgłoszeniowy na KOOPDREW 2023

Agenda KOOPDREW 2023:

9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 – Powitanie uczestników

Część I – Przemysł 4.0 szansą dla rozwoju firm drzewnych

10.10 – 10.30 – Nowoczesne metody sprzedaży drewna oraz metody pomiarowe – case study –

Per Hedberg, Virkesborsen, Szwecja

10.30 – 10.50 – Trendy mechanizacji w fińskich firmach drzewnych – Simo-Pekka Kivioja,

Kivioja Engineering Oy, Finlandia

10.50 – 11.10 – Efektywna robotyzacja i jej możliwości – Mateusz Amroziński, FANUC

11.10 – 11.30 – Przerwa kawowa

Część II – Branża leśno-drzewna, perspektywy i prognozy

11.30 – 12.30 – Bieżąca sytuacja i perspektywy branży drzewno-meblarskiej w Polsce – Krzysztof Mrówczyński, Departament Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao SA

12.30 – 14.00 – Panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach

14:00 – 15:00 – Lunch

Część III: Polsko-ukraińskie forum przemysłu drzewnego

15.00 – 17.00    

Paneliści :

 • Jadwiga Emilewicz, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej;
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu;
 • Ukraińska Giełda Energii – głównej platformy sprzedaży drewna okrągłego w Ukrainie;
 • Lasy Państwowe Ukrainy – całkowicie nowa instytucja państwowa, mająca pod swoja kontrolą lasy w Ukrainie;
 • przedstawiciele ukraińskich stowarzyszeń przemysłu drzewnego;