Newsroom

Wyposażenie łazienek pod lupą UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego ustalania cen wśród firm oferujących wyposażenie łazienek.

Wyposażenie łazienek pod lupą UOKiK

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego ustalania cen wśród firm oferujących wyposażenie łazienek. Aktualnie analizowane są dowody zebrane w trakcie przeszukań.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza w postępowaniu wyjaśniającym, czy przedsiębiorcy sprzedający wyposażenie łazienek różnych marek naruszyli przepisy antymonopolowe. Pracownicy UOKiK przeprowadzili przeszukania w siedzibach spółek z grupy Oltens i Radaway oraz w salonach sprzedaży internetowej i stacjonarnej. Łącznie przeszukaniem UOKiK objęto 12 przedsiębiorców oferujących wyposażenie łazienek.

Sprawdziliśmy spółki zajmujące się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i sprzedażą wyposażenia łazienek w salonach stacjonarnych i internetowych. Podejrzewamy, że przedsiębiorcy wraz ze swoimi dystrybutorami mogą uczestniczyć w porozumieniu polegającym m.in. na ustalaniu cen, w tym detalicznych cen odsprzedaży. Takie działania byłyby naruszeniem prawa konkurencji i pozbawiały konsumentów możliwości zakupu produktów taniej niż po odgórnie narzuconej cenie – wyjaśnia Tomasz Chróstny.

Co może zrobić UOKiK wobec firm oferujących wyposażenie łazienek?

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Aktualnie UOKiK analizuje zebrany w toku przeszukań obszerny materiał. Jeśli na jego podstawie potwierdzą się podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy. Natomiast menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi kara pieniężna w wysokości do 2 mln zł.

Dotkliwych sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z Prezesem UOKiK w charakterze „świadka koronnego”. Warunkiem jest też dostarczenie dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.