Newsroom

Wydatkom mówią: NIE! Na jak długo?

Fot. Wayhome Studio.

Wydatkom mówią: NIE! Na jak długo?

W sierpniu 2021 roku odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jakie obawy mają konsumenci?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który opisuje aktualne tendencje w konsumpcji, wyniósł – 14,6 i był o 1,1 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Co się zmieniło?

Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 5,5 p. proc.). Niższą wartość osiągnęła również ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,7 p. proc.). Natomiast poprawiły się opinie na temat przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 0,6 p. proc., 0,1 p. proc. i 0,1 p. proc.).

Co przyniesie przyszłość?

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który opisuje spodziewane w najbliższych miesiącach tendencje w konsumpcji, spadł o 0,6 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,8. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 2,7 p. proc.). Pogorszeniu o 0,7 p. proc. uległy przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,0 p. proc. i 0,1 p. proc).

ZOBACZ TAKŻE: Ile Polacy wydają na meble, a ile na remont?

W odniesieniu do sierpnia 2020 roku obecna wartość BWUK jest wyższa o 0,6 p. proc. W sierpniu 2021 roku WWUK osiągnął wartość o 7,7 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Warto dodać, że obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej dla aż 80% respondentów.

Czego najbardziej obawiają się konsumenci?

– Utrata pracy lub konieczność zamknięcia własnej działalności w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną;

Spośród osób pracujących (61,3% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa tylko 2,5% respondentów. Dla 15,8% ankietowanych jest to możliwy wariant, 36,9% udzieliło odpowiedzi „raczej nie”.

– Jakim zagrożeniem jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla zdrowia populacji Polski jako całości?

Dla 29,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla zdrowia populacji Polski jako całości. Przeciętne zagrożenie odczuwa 53,2% odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje 16,3%, zaś brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 1,1% respondentów.

– Jakim zagrożeniem jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla osobistego zdrowia

Dla 18,1% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistego zdrowia. 50,1% odpowiadających na pytania odczuwa przeciętne zagrożenie. Małe zagrożenie deklaruje 28,6%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 3,2% respondentów.

– Jakim zagrożeniem jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla gospodarki w Polsce?

Według 47,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 43,9% odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje tylko 8,0%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,7% respondentów.

– Jakim zagrożeniem jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla osobistej sytuacji finansowej?

W przypadku 13,6% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 41,8% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 30,1%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 14,5% respondentów.

ZOBACZ TAKŻE: Czy potrafimy odpoczywać na wakacjach?

– Jakim zagrożeniem jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla codziennego życia w lokalnej społeczności?

Dla 15,8% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla codziennego życia w lokalnej społeczności. Przeciętne zagrożenie odczuwa 56,2% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 24,7%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 3,3% respondentów.

Źródło danych GUS.