Newsroom

Więcej nowych firm meblarskich

1683266329

Więcej nowych firm meblarskich

Główny Urząd Statystyczny podał, że w II kwartale br. spadła liczba rejestracji podmiotów gospodarczych. Z kolei firm meblarskich w ostatnim czasie przybywa.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Z informacji przedstawionej przez B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego wynika, że w czasie pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 wzrosła liczba nowych firm meblarskich. 

Według oficjalnych danych liczba podmiotów w rejestrze REGON (stan z dn. 30 czerwca br.), które zadeklarowały prowadzenie działalności w dziale 31 (produkcja mebli) wyniosła 29 952 wraz z firmami mikro. Z kolei liczba podmiotów w I kwartale równa była 29 595, a saldo stanowiło 357 – można przeczytać w analizie B+R Studio.

W ostatnim kwartale, czyli w miesiącach kwiecień – czerwiec br., zarejestrowanych zostało 361 podmiotów mikro, a w przypadku podmiotów zarówno małych i dużych zakończyły swoją działalność dwa. Natomiast saldo podmiotów średnich pozostało bez zmian.

Powiew optymizmu przynoszą ogólne statystyki z ubiegłego miesiąca. Jak podał GUS, w lipcu w rejestrze REGON zarejestrowano 31,48 tys. nowych firm, o 2,6% więcej m/m. Jednocześnie w lipcu wyrejestrowano 11,34 tys. firm, o 5,6% mniej m/m. Natomiast firm z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON w lipcu było 465,6 tys., o 2,6% mniej m/m.

Gorzej prezentują się podane w ubiegłym tygodniu przez GUS dane za II kwartał br. Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych spadła o prawie 32%, a liczba upadłości – wzrosła o niemal 20%, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Zgodnie z opublikowanymi danymi – w II kwartale zanotowano 64 410 rejestracji i 157 upadłości.

Jak podkreślił GUS, zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności. W budownictwie spadek wyniósł 35%, w usługach ponad 34%, w informacji i komunikacji ponad 32%. Przekraczające 30% spadki zanotowano także w zakwaterowaniu i gastronomii, w sekcji transport i gospodarka magazynowa, w przemyśle i w handlu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły ponad 83% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,3%.

Liczba upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale br. wyniosła 157 i była o 19,8% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wzrost liczby upadłości odnotowano w przemyśle, usługach, transporcie i gospodarce magazynowej oraz w zakwaterowaniu i gastronomii. Spadek liczby upadłości zanotowano w handlu. Natomiast w budownictwie oraz informacji i komunikacji liczba upadłości pozostała na tym samym poziomie. Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 53,5% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 22,3% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 16,6% łącznie spółki komandytowe i akcyjne.