Newsroom

W produkcji odbicie w kształcie litery „V”

Źródło: Analizy Pekao.

W produkcji odbicie w kształcie litery „V”

GUS poinformował, że w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż w lipcu ub.r. o 1,1%, a porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 3,4%. Tzw. V-kształtne odbicie stało się faktem.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Według wstępnych danych GUS, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,1% w stosunku do lipca ub.r. Natomiast w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 3,4%. Lipcowe dane pokazują, że kontynuowana jest poprawa w sektorze przemysłowym. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu było ponad 2-kronie wyższe niż przed miesiącem (0,5% r/r). Pozwala to z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące. W sierpniu oczekujemy, że wzrost produkcji przekroczy 3% r/r, głównie w wyniku poprawy sytuacji w produkcji żywności i samochodów.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,2% w stosunku do poziomu sprzed roku.  W ujęciu narastającym w okresie styczeń-lipiec br. produkcja ukształtowała się na poziomie o 5,2% niższym (r/r).

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 20 działach przemysłu. Największe wzrosty dotyczyły produkcji mebli (o 24,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 15,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,8%), urządzeń elektrycznych (o 7,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,1%).