Newsroom

Ustawa o OZE uchwalona przez Sejm

Obrady Sejmu. Fot. Łukasz Błasikiewicz.

Ustawa o OZE uchwalona przez Sejm

 
Na 14. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 16 lipca zgromadzeni posłowie zagłosowali za przyjęciem ustawy o OZE. Głosowało 451 posłów, za było 232, przeciw 206, od głosu wstrzymało się 13.
 
Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Elżbieta Witek przesłała Tomaszowi Grodzkiemu, marszałkowi Senatu uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 14. posiedzeniu w dniu 16 lipca br. ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii do rozpatrzenia przez Senat.
 
Reklama
Meblarski-1000-banner-srodtekstowy-750x100-gif-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

Kontrowersje budzi zapis o czasowej zmianie definicji drewna energetycznego, czyli takiego, które może być spalane m.in. w elektrowniach jako biomasa. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października brPrzepisy będą obowiązywały do 31 grudnia 2021 r.

 
(-) Elżbieta WitekPan Tomasz GRODZKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 14. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. ustawę
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek