Newsroom

Sytuacja pracowników nadal niepewna

Jeszcze kilka miesięcy temu meblarze deklarowali potrzebę zatrudniania nowych pracowników.

Sytuacja pracowników nadal niepewna

Jeszcze kilka miesięcy temu meblarze deklarowali potrzebę zatrudniania nowych pracowników. Epidemia koronawirusa zweryfikowała te plany.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Z lutowych badań B+R Studio wynikało, że firmy meblarskie potrzebują nowych pracowników. W marcu, po pojawieniu się w Polsce COVID-19 i związanych z nim obostrzeń, stało się oczywiste, że nie tylko nie dojdzie do zatrudniania nowych pracowników, ale spodziewać się można redukcji etatów. Potwierdzają to dane GUS.

Wynika z nich, że zatrudnienie w produkcji mebli w lutym 2020 r. wynosiło 167 tys. pracowników, z kolei w marcu było ich 1 tys. mniej, a w kwietniu ubyły kolejne 3 tys. miejsc pracy. Jednocześnie informacja o przeciętnym zatrudnieniu pokazuje dodatkowe oblicze sytuacji. Mianowicie po przeliczeniu liczby pracujących na pełne etaty, okazało się, że spadek zatrudnienia pomiędzy lutym i kwietniem wyniósł aż 11 tys. Oznacza to, że przedsiębiorcy częściej obniżali wymiar czasu pracy spodziewając się przejściowego charakteru obecnych trudności niż zwalniali pracowników. Należy jednak pamiętać, że część pracowników pozostaje w okresie wypowiedzenia, co oznacza, że faktyczna skala zwolnień może być wyższa.

Przypomnijmy, że po wybuchu epidemii B+R Studio szacowało spadek zatrudnienia o ok. 40 tys. etatów. Jednak wprowadzane narzędzia tarcz antykryzysowych przyczyniły się do utrzymania części miejsc pracy przy zmniejszonym wymiarze czasu pracy.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Wraz z redukcją etatów w kwietniu 2020 r. odnotowano w branży meblarskiej spadek przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu do kwietnia 2019 r. i marca 2020 r. W kwietniu równe było 3.666,82 zł brutto, co oznacza spadek o 6% wobec kwietnia 2019 r. i o 10% w porównaniu do marca br.

Ze zrealizowanej przez Randstad, we współpracy z Instytutem Badań Pollster, 40. edycji badania „Monitor Rynku Pracy” wynika, że Polacy wciąż obawiają się utraty obecnego zatrudnienia. Na taką możliwość wskazuje 1/4 wszystkich pracowników. Co więcej, ocena szans na znalezienie nowej posady utrzymuje się na niskim poziomie. Wśród czynników, które są największą motywacją do zmiany pracy, na pierwszym miejscu nadal znajduje się chęć otrzymywania wyższego wynagrodzenia, choć eksperci wskazują na wzrost znaczenia takich aspektów, jak stabilność zatrudnienia czy dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa. W badaniu zaobserwowano też spadek rotacji, zarówno tej pomiędzy, jak i wewnątrz firmy oraz rosnącą satysfakcję z powodu wykonywanych zadań służbowych. Jeśli natomiast chodzi o benefity oferowane przez pracodawców za najbardziej atrakcyjne i pożądane uznawane są prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie oraz na wypadek utraty pracy.

Więcej nt. zatrudnienia w produkcji mebli i przeciętnych wynagrodzeń w branży można przeczytać w miesięczniku „BIZNES.meble.pl” 6-7/2020, w wydaniu on-line TUTAJ.