Newsroom

Rynek maszyn do obróbki drewna

„Xylexpo 2018”.

Rynek maszyn do obróbki drewna

Miniony rok był według Acimall Studies czasem znacznego spowolnienia w przemyśle drzewnym. Wszystko wskazuje na to, że dla sektora maszyn do obróbki drewna rok 2020 będzie jeszcze trudniejszy.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Czekając na więcej szczegółów, aby ocenić wpływ pandemii na gospodarkę, szczególnie przemysł drzewny i maszyn do drewna, w analizie biura Acimall Studies zauważalne są pewne trendy w technologiach obróbki drewna i produkcji mebli w minionym roku. Niestety te dwanaście miesięcy ub.r. charakteryzowało się mało zachęcającymi dla branży sygnałami, a jej stan może się jeszcze pogorszyć po dramatycznych wydarzeniach pierwszych miesięcy br.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest zrozumienie sytuacji ekonomicznej branż, które reprezentujemy – powiedział Dario Corbetta, dyrektor Acimall, stowarzyszenia członkowskiego Confindustria, reprezentującego firmy branżowe. – Przed nami okres, który będzie wymagał stalowych nerwów i jak nigdy dotąd, silnej, proaktywnej, centralnej polityki gospodarczej, bez której przemysł maszyn do obróbki drewna mógłby zapłacić bardzo wysoką cenę. Efekty COVID-19, jak donosi nasze biuro badań, niestety przyczynią się do znacznego spowolnienia zarejestrowanego w 2019 r.Co spowoduje trend, który będzie wymagał jeszcze większego wysiłku, aby wrócić do poziomów z lat 2016–2018.

Spoglądając na liczby, zaczynając od produkcji: włoski przemysł maszyn i narzędzi do obróbki drewna osiągnął w 2019 r. wartość 2,26 mld euro, o 9,9% mniej niż w 2018 r. Spadek ten wynikał z trendu w pierwszej części roku, po której nastąpiły znaczące redukcje, które dotknęły wszystkich głównych międzynarodowych konkurentów, w tym Niemcy.

W 2019 r. odnotowano 8% obniżenie wartości eksportu, co pokazało trend na tradycyjnych rynkach docelowych. Na szczęście Włochy w dużym stopniu zróżnicowały przepływy eksportowe, więc poważne trudności na niektórych rynkach zostały zrównoważone przez bardziej pozytywne trendy na innych.

Na rynku krajowym spadek wyniósł 13,5%, odwracając trend indeksu, który był pozytywny przez pięć lat, wspierany również przez zachęty fiskalne, które umożliwiły wielu firmom modernizację urządzeń w latach 2016-2018. To niestety wiązało się z nieuniknionymi konsekwencjami w kwestii wielkości zakupów w kolejnych latach.

Jeszcze silniejsza redukcja dotknęła import, o 17%, podczas gdy saldo handlowe pozostało na wysokim poziomie (1,4 mld euro). Tak więc po raz kolejny branża włoskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego potwierdziła swoją silną skłonność do eksportu, jednego z sektorów, który najbardziej przyczynia się do aktywnej równowagi Włoch.

-20% w sprzedaży włoskich maszyn do drewna w Polsce

Które kraje zainwestowały w ub.r. więcej we włoskie technologie obróbki drewna? Z pewnością Francja, która zamknęła rok 2019 z 5% wzrostem w stosunku do poprzedniego roku, osiągając łączną wartość 110 mln euro. Eksport spadł do Niemiec (102 mln, mniej o 9,3 %), podczas gdy na wynik w Polsce (minus 20%) silnie wpłynął bardzo pozytywny trend ostatnich lat, kiedy ogromne inwestycje nasyciły popyt i spowodowały obecną „przerwę na refleksję”.

W Europie biuro Acimall Studies zwraca uwagę na zmniejszenie eksportu do Hiszpanii (minus 8,9%) i Wielkiej Brytanii (minus 13%). Szczególna uwaga należy się Rosji i Turcji. Pierwszy kraj, po kilku latach kryzysu spowodowanego problemami walutowymi i bankowymi, ucierpiał z powodu 9% redukcji, zatrzymując się na 38 mln euro. Ten ostatni, po kilku latach wysokiego poziomu, pochłonął 11 mln euro włoskiego eksportu, o ponad 50% mniej niż w 2018 r.

Duże spadki w Afryce i Ameryce Południowej

W Afryce włoski eksport spadł ogółem o 25%. W Ameryce Północnej to Stany Zjednoczone były zdecydowanie głównym odbiorcą włoskich maszyn do obróbki drewna, choć odnotowano 5% spadek w stosunku do 2018 r., przy całkowitej wartości nieco poniżej 200 mln euro.

W Ameryce Południowej wciąż spadki w Argentynie, strata wyniosła ponad 50%(6 milionów euro), podczas gdy Brazylia wraca do wzrostu, a sprzedaż wyprodukowanych we Włoszech maszyn wzrosła o 30% przy 20 mln euro. Należy pamiętać, że rynek ten odnotowuje od kilku lat ciągły spadek, dotykając rekordowo niskiego poziomu w 2018 r.

Na Bliskim Wschodzie Włochy sprzedały maszyny o wartości 33 mln euro, o 14% mniej niż w poprzednim roku, podczas gdy na Dalekim Wschodzie Chiny potwierdziły swoją ugruntowaną pozycję lidera, kupując włoskie technologie za 63 mln euro, choć o 17,4% mniej niż w 2018 r. Taki spadek należy uważnie przeanalizować i sięgnąć do rosnących trudności włoskich firm w procesie internacjonalizacji oraz rosnącej wiedzy technologicznej lokalnych producentów sprzętu, co zmniejszyło liczbę nisz rynkowych, do których dostęp mają zagraniczni producenci. Ponadto wprowadzenie ceł przywozowych ukarało azjatycki przemysł meblarski i w konsekwencji miało negatywny wpływ na popyt na technologię.

W 2019 r. Australia zakupiła we Włoszech o 38% mniej maszyn do obróbki drewna i mebli, o łącznej wartości 20 mln euro. Podobnie jak w Polsce i wielu innych krajach, również w tym przypadku negatywna tendencja wynika w dużej mierze z bardzo pozytywnych wyników w 2018 r., więc analizowany rok zasadniczo pokazuje proces stabilizacji wartości rynkowej.