Newsroom

Biznes w dobie koronawirusa

Wg CEIDG 12 maja działało w Polsce 2,46 mln firm - tyle, ile na początku br.

Biznes w dobie koronawirusa

Wg CEIDG 12 maja działało w Polsce 2,46 mln firm – tyle, ile na początku br. Jak informuje resort rozwoju, wartość pomocy przyznanej przedsiębiorcom do 13 maja wyniosła ponad 8 mld zł.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Z danych rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że od miesiąca rośnie liczba aktywnych firm. Dokładnie od 12 kwietnia odnotowano stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej. Według stanu na 12 maja liczba aktywnych firm w Polsce wynosi 2,46 mln, czyli tyle, ile na początku br.

Dane z CEIDG, które napływają do Ministerstwa Rozwoju w ostatnich tygodniach, są umiarkowanie optymistyczne. To dobry prognostyk na kolejne tygodnie i sygnał, że polska gospodarka, pomimo trwającego stanu epidemii, wraca na tory rozwoju w warunkach „nowej normalności” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

Kontynuacja trendu z kwietnia

CEIDG to rejestr firm, w którym codziennie wprowadzane są przez przedsiębiorców zmiany, m.in. dot. zawieszenia działalności gospodarczej – z datą wsteczną – lub uruchomienia działalności gospodarczej z datą przyszłą. Ze zgromadzonych danych wynika, że w okresie od 1 stycznia ub.r. do 11 marca br., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych wzrosła z 2,40 mln do 2,47 mln.

Natomiast w okresie 11 marca-12 maja br. zmniejszyła się ona o zaledwie 0,89%, co przekłada się na 21,9 tys. działalności gospodarczych mniej. Obecnie wynosi ona 2,456 mln aktywnych działalności. Aktualna liczba aktywnych działalności gospodarczych jest więc bardzo zbliżona do tej z początku 2020 r.

W dniach 1-2 stycznia w Polsce funkcjonowało 2,46 mln firm. Pierwsze majowe dane, pochodzące z CEIDG, potwierdzają zatem optymistyczne informacje z ostatnich tygodni kwietnia.

Równocześnie w okresie od 11 marca do 12 kwietnia odnotowano wzrost liczby zawieszeń o 9,9% (z poziomu 440,8 tys. do 484,5 tys.). Natomiast w dniach 12 kwietnia-12 maja liczba zawieszonych firm spadła do 470 tys.

Tarcza antykryzysowa w liczbach

Aktywni przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach tarczy antykryzysowej. Według stanu na 13 maja wartość pomocy wyniosła już 8 272 463 772 zł.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju z tarczy antykryzysowej przyznano m.in.:

 • 521 595 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 2 599 536 041 zł (stan na 13.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 847 226 111 zł (stan na 13.05.2020);
 • 318 899 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 642 469 880 zł (stan na 13.05.2020);
 • 583 231 740 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 13.05.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 000 000 mln zł (stan na 13.05.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 3 749 109 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 24 641 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 013 750 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 116 593 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 750 602 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 149 352 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 59 368 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 634 803 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r.