Newsroom

Prezes OIGPM: 2022 trudny, 2023 niewiele łatwiejszy

Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) oraz Grupy Meblowej Szynaka.

Prezes OIGPM: 2022 trudny, 2023 niewiele łatwiejszy

28 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Rada Izby podsumowała prace na rzecz branży w minionym roku. Spotkanie było też okazją do omówienia aktualnej sytuacji w sektorze meblarskim i przygotowania koncepcji działań na najbliższą przyszłość.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Z informacji opublikowanej przez OIGPM wynika, że w 2022 roku Izba angażowała się w międzynarodowe projekty, takie jak np. Erasmus+ INFURI. Dzięki niemu polscy producenci mebli mogli zapoznać się z innowacjami w zakresie gospodarki cyrkularnej. OIGPM rozwijała sieć kontaktów z organizacjami branżowymi i potencjalnymi kupcami z zagranicy. Izba reprezentowała też polskie firmy na międzynarodowych targach w Dubaju, Rijadzie, High Point, Brukseli, czy Mediolanie.

OIGPM reprezentuje interesy branży

Miniony rok to również okres narastających wyzwań dla firm meblarskich na krajowym rynku. Izba podejmowała intensywne kontakty z polskimi władzami, jednostkami samorządowymi i Lasami Państwowymi w celu ochrony interesów branży. Odbyła szereg spotkań poświęconych cenom surowca drzewnego, certyfikacji FSC, transgranicznemu przemieszczaniu odpadów i pozostałym kwestiom, które mają wpływ na dostępność surowca drzewnego dla firm produkujących w Polsce. Oprócz osobistych spotkań z przedstawicielami rządu, Jan Szynaka, prezes Izby wystosował także listy do najważniejszych urzędników państwowych z apelem o pilne rozwiązanie problemów branży – przypomina OIGPM.

OIGPM wspierała również przedsiębiorców dostarczając im aktualną wiedzę i ważne informacje podczas spotkań i webinarów. W minionym roku Izba zorganizowała lub współorganizowała kilkadziesiąt seminarium i konferencji. Jedną z nich był prestiżowy Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”.

Polska branża meblarska, jako silnie zorientowana na ekspansję zagraniczną, również w tym obszarze mogła liczyć na wsparcie OIGPM.

Kluczowe inicjatywy OIGPM

Do najważniejszych przedsięwzięć ubiegłego roku należał niewątpliwie projekt promocyjny „Poland’s Furniture All Around the World”, którego celem jest prezentacja produktów polskich firm na największych targach mebli na świecie w High Point w USA. Będzie on kontynuowany co najmniej do 2025 roku. Po trzech latach polskie stoisko promocyjne rozrosło się i zostało przeniesione do nowego, większego showroomu. Obecnie wystawiają się tam takie firmy, jak: Black Red White, Meble Wójcik, Intermeble, Wajnert, Homenestry, Spin. Swoją ekspozycję w tym samym budynku ma również firma Szynaka Meble. Jesienią dołączy do nich Gała Meble, a polska ekspozycja powiększy się do prawie 1 tys. m2relacjonuje Izba.

OIGPM podkreśla, że w 2022 r. rozpoczęła starania o stworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla branży meblarskiej. Starała się o uzyskanie dofinansowania dla tego projektu. Z przekazu Izby wynika, że BCU ma być wyposażone w nowoczesne technologie produkcji. Dzięki temu uczniowie szkół i pracownicy firm meblarskich będą mogli podnosić poziom swoich umiejętności. Uzyskają też nowe kwalifikacje podczas praktycznych warsztatów w warunkach hali produkcyjnej.

Aktualna sytuacja vs. prognozy

Walne Zgromadzenie Izby było okazją do dyskusji w szerszym gronie o aktualnej sytuacji w branży i strategii na przyszłość.

Członkowie zwrócili uwagę na niepokojące dane rynkowe, m.in. spadającą produkcję mebli w Polsce. Rozmawiano też o koniunkturze na rynkach zagranicznych oraz o nowych kierunkach eksportu, wśród których bardzo obiecująco wyglądają Indie. Z populacją około 1,4 mld ludzi, z których – według różnych szacunków – między 70 a 140 mln osób ma dochody na poziomie europejskim, Indie stanowią perspektywiczny kierunek eksportowy dla polskich producentów mebli. Izba prowadzi rozpoznanie tamtejszego rynku i planuje z B+R  Studio zorganizowanie dla polskich firm misji handlowej oraz obecności na targach Index w Mumbaju – informuje OIGPM.

ZOBACZ TAKŻE: Ceny mebli w 2023 roku

Praca Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i jej zaangażowanie w działania na rzecz całego sektora meblarskiego zostały docenione przez członków Izby. Dlatego uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednomyślnie przyjęli sprawozdanie za 2022 rok oraz udzielili absolutorium z wykonywania obowiązków Radzie Izby.

Branża nie zamierza biernie czekać na koniec kryzysu

Za nami trudny rok, obecny jest niewiele łatwiejszy, ale jednocząc siły damy radę. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, współpracujemy ze sobą, dzięki czemu możemy lepiej się rozeznać w sytuacji gospodarczej i w niej funkcjonować. Nie możemy czekać na koniec kryzysu, lecz działać tu i teraz, w takim otoczeniu rynkowym, jakie jest. Mimo konkurencji, utrzymujemy dobre relacje koleżeńskie, a nawet przyjacielskie. Myślę, że dzięki temu ten trudny czas na rynku nie tylko przetrwamy, ale znajdziemy rozwiązania, by w przyszłym roku nasze firmy były jeszcze silniejsze – podsumowuje Jan Szynaka, prezes OIGPM. Zaprosił on wszystkich członków Izby na wrześniowy Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”. Wydarzenie będzie okazją do bezpośrednich spotkań i kontynuowania rozmów na ważne dla branży meblarskiej tematy.

Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli