Newsroom

Mała stabilizacja na rynku pracy

761068770

Mała stabilizacja na rynku pracy

Lipiec był drugim z rzędu miesiącem, w którym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło. W zestawieniu z innymi sygnałami płynącymi z rynku pracy sytuacja wydaje się stabilizować.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 6.252 tys., co oznacza wzrost o 66,2 tys. (1,1%) w stosunku do czerwca. Był to drugi miesiąc z rzędu, kiedy zatrudnienie wzrosło w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Rośnie dynamika trendu.

Ministerstwo Rozwoju analizując dane zaprezentowane przez GUS stwierdziło, że należy je uznać za dobre. Resort zwrócił uwagę, że za część wzrostu odpowiadają powroty pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych czy też bezpłatnych urlopów oraz zwiększanie wymiaru etatów. W ujęciu rocznym zatrudnienie zmniejszyło się o 2,3%.W zestawieniu z innymi sygnałami płynącymi z rynku pracy widać stabilizację sytuacji. Wstępne dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego za lipiec wskazują na utrzymanie się jego poziomu w stosunku do czerwca (MRPiPS). Stabilizację potwierdza również liczba ogłoszeń o pracę pojawiających się na portalach internetowych (Grant Thornton) oraz badania ankietowe przedsiębiorstw, które wskazują na utrzymywanie się skłonności do zwalniania na poziomie 4-6% ogółu firm (PIE, PARP).

Główny Urząd Statystyczny oszacował przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na 5.381,65 zł brutto. Oznacza to wzrost zarówno w ujęciu miesięcznym (1,8%), jak i rocznym (3,8%). Skalę wzrostu w ujęciu miesięcznym należy ocenić pozytywnie. Według GUS podwyżki są skutkiem m.in. kontynuacji wypłat premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, a także w części jednostek podwyżkami pensji oraz przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii.

Powyższe dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.