Newsroom

Konsumencki optymizm

492717710

Konsumencki optymizm

 

Reklama
Meblarski-1000-banner-srodtekstowy-750x100-gif-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

W czerwcu br. wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) został oceniony lepiej niż w poprzedzających miesiącach i uzyskał ocenę -19,4. Na ten wskaźnik składają się również oceny zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, oceny dokonywania ważnych zakupów oraz zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju.

 

Największą poprawą względem maja charakteryzowały się oceny ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w najbliższych 12 miesiącach (-48,9 w maju i -30,1 w czerwcu). Poprawiły się również nastroje dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów. Wskaźnik ten w czerwcu ukształtował się na poziomie -19 wobec -35,7 w maju. Z kolei najmniejsza poprawa dotyczyła zmian sytuacji finansowej w ostatnich 12 miesiącach. W czerwcu wskaźnik ten oceniono na -8,3, a w maju było to -11.

 

Jeśli zaś chodzi o wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) i jego składowe, to największą poprawę widać w zakresie zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. W czerwcu ocenioną tę składową na -18,8, co oznacza poprawę o blisko 19 pkt proc. w stosunku do maja br. Dużą poprawę odnotowano również w przypadku oceny poziomu bezrobocia (w czerwcu -55,8 względem -73,2 w maju). Sam wskaźnik ufności konsumenckiej uzyskał ocenę -23,9, czyli lepszą o ponad 13 pkt proc. w porównaniu do maja br.

 

Poprawę widać też w ocenach koniunktury w handlu detalicznym (analiza dotyczy handlu artykułami gospodarstwa domowego, w których skład wchodzą m.in. meble). Dla handlu, tak jak i dla producentów, okres trzech miesięcy (marzec, kwiecień i maj) był najgorszym czasem od początku bieżącego roku. W kwietniu bowiem wskaźnik dotyczący przewidywanego popytu na towary otrzymał ocenę na poziomie dramatycznych -94, a w czerwcu wyniosła już 4,7.

 

Podobną sytuację zaobserwować można w ocenie wskaźnika bieżącej ilości sprzedawanych produktów: w czerwcu ocena wyniosła 37, a w kwietniu -57,4. Z kolei oceny bieżącej i przewidywalnej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w czerwcu uzyskały nadal ujemne oceny, które wyniosły odpowiednio -27,4 i -4,9. Również ocena wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury była na ujemnym poziomie: -16,2 w czerwcu względem -43,3 w maju br.

 

Więcej można będzie przeczytać w najnowszym – wrześniowym – wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl”.