Newsroom

Jakie są prognozy dla importu mebli?

1787804915

Jakie są prognozy dla importu mebli?

Dla importu mebli rok 2020 jest wyjątkowo trudny. Wpływ na to ma przede wszystkim pandemia koronawirusa i związana z nią sytuacja na rynku walutowym.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak podkreśla B+R Studio, sukcesywnie słabnąca wartość rodzimej waluty wobec euro i dolara jest bardzo niekorzystna dla importu mebli sprawiając, że sprowadzanie towarów z zagranicy po przeliczeniu na złotówki jest coraz droższe.

Według danych Eurostatu od stycznia do lipca 2020 r. wartość importu mebli do Polski dla grup CN 9401-9404 wyniosła 1.317,42 mln euro i była o 10% mniejsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to import wyniósł 1.467,27 mln euro. Po przeliczeniu na złotówki wartość importu we wspomnianych miesiąca wyniosła w 2020 r. 5.822,36 mln zł wobec 6.292,55 mln zł rok wcześniej, co przekłada się na 7% spadek. Należy nadmienić, że według NBP średnioważony kurs euro z miesięcy styczeń-lipiec 2020 r. wyniósł 4,4195 zł, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 4,2886 zł.

B+R Studio prognozuje, że całkowity import mebli do Polski w 2020 r. wyniesie 2.424,36 mln euro i będzie niższy o zaledwie 10 mln euro niż w roku poprzednim. Jednakże uwzględniając różnicę w kursie euro, którego prognozowana średnia wartość wyniesie 4,47 zł w 2020 r. wobec 4,2981 zł w 2019 r. okazuje się, że po przeliczeniu na złotówki wartość importu w bieżącym roku wzrośnie o 4% i wyniesie 10.836,89 mln zł.

Prognoza importu powstała podczas zbierania i opracowywania przez B+R Studio danych dotyczących wymiany handlowej, a szersze prognozy dla eksportu mebli z Polski już niebawem będą dostępne w najnowszym raporcie „Prognoza eksportu 2021”.

Jakie są widoki na najbliższą przyszłość dla polskich importerów mebli? Niestety trwająca na świecie pandemia nadal nie zwalnia. Widmo ewentualnego „lockdownu”, rosnące ceny euro i dolara odbijają się negatywnie na kosztach importu, co z pewnością nie napawa optymizmem.