Newsroom

Czy tarcza wystarczy, by ochronić branżę?

W nocy z 27 na 28 marca posłowie przyjęli tzw. tarczę antykryzysową. Dzisiaj pakietem ustaw zajmie się Senat.

Czy tarcza wystarczy, by ochronić branżę?

W nocy z 27 na 28 marca posłowie przyjęli tzw. tarczę antykryzysową. Dzisiaj pakietem ustaw zajmie się Senat.

Brak rządowego wsparcia dla branży doprowadzi do tego, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy wiele fabryk mebli i sieci handlowych znajdzie się w gigantycznych kłopotach, a niektóre będą musiały ogłosić upadłość. Oznacza to nie tylko problemy dla gospodarki, w tym spadek PKB o minimum 2%, ale również trwałe pozbawienie pracy około 180 tys. pracowników.

Zanim doszło do historycznego – pierwszego ze zdalnym głosowaniem posłów – posiedzenia Sejmu, podczas którego przyjęte zostały ustawy określane jako tarcza antykryzysowa, z przedstawicielami branży meblarskiej rozmawiała minister Jadwiga Emilewicz. Po konsultacjach, w przygotowanym przez ministerstwo komunikacie, wymienione zostały rozwiązania, z których będą mogli skorzystać polscy producenci mebli, a są to m.in.: pomoc dla dużych firm w utrzymaniu zatrudnienia, uelastycznienie czasu pracy, rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku, przedłużenie bankowych kredytów obrotowych czy podniesienie limitu pomocy de minimis z 200 tys. do 800 tys. euro.

Jak wskazano w wydanym przez resort komunikacie: Sektor meblarski odpowiada za około 1,2% wartości dodanej w gospodarce. Jako gałąź produkcji jest liderem polskiego eksportu. W 2019 r. branża meblarska zanotowała wzrost zatrudnienia i wysoki poziomom nakładów inwestycyjnych. Epidemia koronawirusa to wyzwanie dla całego sektora meblarskiego w Polsce. Przedstawiciele branży w rozmowie z minister Emilewicz zwracali uwagę m.in. na brak popytu oraz zatory płatnicze. Jednym z głównych celów przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej jest utrzymanie płynności finansowej firm. Jak zapewnia szefowa resortu rozwoju zaproponowane rozwiązania antykryzysowe mają szansę realnie wesprzeć płynność firm meblarskich w tym newralgicznym czasie.

Wybrane rozwiązania dla firm meblarskich:

  • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
  • Gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek;
  • Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł;
  • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE;
  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
  • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
  • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców;
  • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek;
  • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

Będę starała się codziennie przedstawiać przedsiębiorcom ścieżki, z których będą mogli skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej. Trzymamy cały czas rękę na pulsie. Tarcza Antykryzysowa, nad którą dziś pracuje parlament, to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie środków, które będziemy podejmować w najbliższym czasie dla stabilizowania sytuacji poszczególnych branż – powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Problemem, który sygnalizują przedsiębiorcy jest to, że tarcza ma chronić głównie małe firmy. Wiele rozwiązań nie obejmie średnich i dużych firm, a część z nich jest na skraju bankructwa. Panujący przestój w sprzedaży, produkcji i eksporcie wymaga niezwłocznego wprowadzenia działań ze strony Rządu. Kluczowe jest, aby pomoc nie różnicowała polskich firm ze względu na ich wielkość. Powinna dotyczyć zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych, które generują znaczny udział obrotu całej branży oraz zatrudniają dominującą liczbę wszystkich pracowników sektora meblarskiego – zaznaczył Grzegorz Przondziono, prezes Zarządu Agata S.A.

Więcej o wpływie epidemii koronawirusa, wywołującego COVID-19, na polską gospodarkę i na sytuację w branży meblarskiej w najnowszych wydaniach miesięcznika „BIZNES meble.pl” – w kwietniowym, a niebawem również w majowym numerze.