Newsroom

Czy decyzje Brukseli zagrażają branży?

Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) oraz Grupy Meblowej Szynaka.

Czy decyzje Brukseli zagrażają branży?

Jan Szynaka, prezes OIGPM, wystosował w imieniu polskich producentów mebli, list do premiera Mateusza Morawieckiego. Wyraża w nim zaniepokojenie inicjatywami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki leśnej. Izba ocenia, że decyzje Brukseli zagrażają bytowi i funkcjonowaniu polskiej branży meblarskiej.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Zaniepokojony planami instytucji Unii Europejskiej przemysł meblarski zwrócił się do premiera. Polskim producentom mebli, którzy i tak już dotkliwie odczuwają braki surowca związane z zakazem importu drewna i materiałów drewnopochodnych z Rosji i Białorusi oraz zmagają się z gospodarczymi konsekwencjami wojny, dodatkowo zaczynają też zagrażać decyzje Brukseli. Pismo w tej sprawie do Premiera, w imieniu branży, wystosował Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Z dużym niepokojem przyjmujemy do wiadomości, iż poza Strategią Leśną UE 2030 w ramach FIT for 55, która w sposób znaczący może negatywnie wpłynąć na pozyskanie surowca drzewnego w polskich lasach, Parlament Europejski rozważa także wprowadzenie rozwiązań, mających na celu centralne zarządzanie lasami w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uważamy, iż takie podejście dla państw, w których mamy do czynienia z dominująca rolą lasów zarządzanych przez skarb państwa jest nie do przyjęcia – zaalarmowała branża.

Jednocześnie Izba wyraża swoje poparcie dla stanowiska w tej sprawie Rządu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych. O niebezpiecznej polityce unijnej w zakresie m.in. Strategii Leśnej UE 2030, FIT for 55 oraz o projektach centralnego zarządzania polskimi lasami przez urzędników unijnych rozmawiano już bowiem w styczniu na spotkaniu branży drzewnej z Ministrem Edwardem Siarką.

Branża meblarska ocenia decyzje Brukseli

W liście do premiera Jan Szynaka podkreśla, iż polska branża meblarska zawsze doceniała wkład polskich leśników w hodowlę i ochronę lasów. Zwraca uwagę, iż skuteczność ich działań znajduje odzwierciedlenie w stałym wzroście lesistości w Polsce od II Wojny Światowej.

W naszej ocenie to właśnie polscy leśnicy, działający w kraju, znający lokalne realia, jak i zagrożenia, powinni decydować, co w zakresie hodowli i ochrony lasu jest najlepsze. Dlatego też nie zgadzamy się z tym, aby tego typu decyzje podejmowane były przez urzędników, którzy często nie mają z gospodarką leśną nic do czynienia lub nie znają realiów funkcjonowania gospodarki leśnej w poszczególnych krajach – napisał prezes Izby.

Jan Szynaka, w imieniu polskich przedsiębiorców meblarskich, wyraził nadzieję, iż polski rząd zawiąże w tej sprawie szerszą koalicję z państwami, w których znajdują się także lasy zarządzane przez skarb państwa (np. ze Szwecją, Litwą, Rumunią, Słowacją, Czechami, czy Bułgarią). Branża liczy, że przepisy, które stanowią poważne zagrożenie dla bytu ponad 32 tys. firm meblarskich, zatrudniających blisko 200 tys. osób nie wejdą w życie.

Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli wyraził również gotowość do udzielenia wszelkiego niezbędnego wsparcia w pracach związanych z tą tematyką i zadeklarował zaangażowanie ze strony przemysłu meblarskiego.