Newsroom

Branża meblarska przed trudnymi decyzjami

Fabryka przyszłości - branża meblarska w Polsce- zdjęcie z produkcji

Branża meblarska przed trudnymi decyzjami

Obawy o przyszłość wśród producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, np. mebli, są większe niż na początku pandemii. Przed branżą meblarską w Polsce czas niełatwych wyborów

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Według Kwartalnika Branżowego wydanego przez PKO Bank Polski w II kw. 2022 roku wyniki firm ogółem były zaskakująco dobre, mimo ogromnej skali wyzwań, związanych szczególnie z przyspieszeniem inflacji i narastaniem kryzysu energetycznego. Jednak część branż już w II kw. 2022 roku zanotowała pogorszenie wskaźników finansowych, a dotyczyło to głównie producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytkowania. Spadki dynamiki produkcji, rosnące koszty i redukcja liczby etatów – z tymi wyzwaniami branża meblarska w Polsce zmierzy się w nadchodzących miesiącach.

Według analityków najbliższe miesiące będą wymagały od przedsiębiorców dużej mobilizacji. Konieczne będzie znaczne zwiększenie efektywności wykorzystania (w tym szukanie oszczędności) różnego rodzaju zasobów w gospodarce – pracy, energii, kapitału, ziemi, wiedzy.

Niższe marże i spadki w branży meblarskiej

Z raportu przygotowanego przez PKO Bank Polski wynika, że producenci mebli odczuli spadek marż w II kw. 2022 roku – rentowność netto wyniosła 3,1% (-2,5 pp. kw./kw.). Obserwowane spadki wolumenu produkcji, przy spodziewanych dalszych wzrostach wielu pozycji kosztowych i pogorszeniu koniunktury na rynkach europejskich, zwiększają obawy o redukcję liczby etatów w branży.

Branża meblarska wypracowała w II kw. 2022 roku przychody o wartości 13,8 mld zł (wzrost o 19,6% r/r). Przy coraz silniejszej presji kosztowej (wzrost o 21,9% r/r), wynik finansowy netto utrzymał się na dodatnim poziomie w wysokości 420 mln zł, jednak rentowność sprzedaży spadła do 3,1% (-2,1 pp. r/r; -2,5 pp. kw./kw.). Udział przychodów ze sprzedaży eksportowej wyniósł 66,2% – czytamy w Kwartalniku Branżowym.

Branża meblarska w Polsce pod dużą presją

Jak podają analitycy sektorowi PKO BP, wartość produkcji sprzedanej wzrosła w II kw. 2022 roku o 5,1% r/r w cenach stałych (17,5% r/r w cenach bieżących). Co istotne wyniki te odnotowano przy spadku liczby wyprodukowanych mebli o 4,8% r/r. W miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień 2022 roku) spadek wolumenu produkcji pogłębił się (-18,6% r/r).

Wydaje się, że szczyt inflacji producenckiej branża ma już za sobą (PPI w sierpniu 2022: 11,4% r/r vs czerwiec 2022: 12,9% r/r ). Osłabia się również, choć wolniej, dynamika inflacji konsumenckiej w meblach (CPI w sierpniu 2022: 14,4% vs czerwiec 2022: 15,3%). Wskaźnik przewidywanych cen we wrześniowym badaniu koniunktury spadł do 17,7 pkt (z 31,7 pkt w styczniu 2022), co również wskazuje na hamowanie dynamiki cen mebli – podkreślają analitycy PKO Banku Polskiego.

Koniec z eksportem wyrobów drzewnych z Rosji i Białorusi

Od II połowy 2022 roku na unijne rynki nie trafiają już wyroby drzewne, m.in. płyty drewnopochodne z Rosji i Białorusi, przy czym, zdaniem analityków, warto podkreślić, że import z tych kierunków był znacznie nasilony w miesiącach przejściowych, w których dopuszczono realizację umów zawartych przed ogłoszeniem sankcji (tj. do 4 czerwca 2022 roku w przypadku Białorusi i 10 lipca 2022 roku dla Rosji). Przykładowo – według wyliczeń ekspertów PKO Banku Polskiego – wolumen importu sklejki z Rosji do Polski w II kw. 2022 roku: +41,4% r/r; z Białorusi: +97,3% r/r.

Import „na zapas”, przy obserwowanym spadku produkcji, zmniejszył niedobory surowca drzewnego na rynku, na co wskazuje malejący wskaźnik bariery niedoboru surowców: 23,1% we wrześniu 2022 roku (vs 30,7% w przetwórstwie ogółem). Obawy branży w zakresie przyszłorocznych zakupów drewna budzą jednak zapowiedzi rezygnacji z certyfikatu FSC przez RDLP – zauważają analitycy.

Zobacz także: Polska branża meblarska idzie po rekord

Jaka przyszłość czeka branżę meblarską w Polsce?

W opinii ekspertów PKO BP branża meblarska w Polsce spodziewa się dalszego wzrostu kosztów prowadzenia działalności (m.in. zakupu energii, która w II kw. 2022 roku stanowiła 1,9% kosztów ogółem, a także surowców i wynagrodzeń) oraz hamowania popytu, będącego wynikiem osłabienia koniunktury gospodarczej na rynkach europejskich.

Wyniki za III kw. 2022 roku pokażą najpewniej kilkuprocentowy spadek produkcji sprzedanej r/r w ujęciu realnym – w miesiącach wakacyjnych produkcja spadła o 4,9% r/r. W IV kw. 2022 roku spadek ten może być jeszcze większy. Osiągnięcie w całym 2022 wyniku produkcji sprzedanej z dolnej granicy naszej wcześniejszej prognozy (3-8% w cenach stałych) uznajemy za scenariusz optymistyczny. Prawdopodobny jest scenariusz spadku dynamiki produkcji do poziomu poniżej 3%. Branża spodziewa się również redukcji liczby etatów – wskaźnik przewidywanego zatrudnienia osiągnął we wrześniowym badaniu koniunktury najniższy poziom spośród branż przemysłowych (-24,1 pkt vs -13,3 pkt w przetwórstwie ogółem) – konkludują analitycy.