Branża

EGGER podpisał umowę o współdziałaniu

Egger Biskupiec

EGGER podpisał umowę o współdziałaniu

Jako trzecia firma w Polsce i pierwsza w branży przetwórstwa drewna, EGGER Biskupiec dołączył do Programu Współdziałania. Program polega na współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Przedstawiciele zarządu EGGER Biskupiec podpisali z szefem Krajowej Administracji Skarbowej Umowę o Współdziałaniu, tym samym firma stała się trzecim podatnikiem w Polsce, który dołączył do Programu Współdziałania. 

Fabryka w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) to pierwsza w Polsce fabryka austriackiej Grupy. Uruchomiony w czerwcu 2019 roku zakład przyniósł regionowi 550 bezpośrednich nowych miejsc pracy. W fabryce produkowane są głównie płyty wiórowe, płyty melaminowane i blaty robocze przeznaczone na rynek meblarski.

Czym jest Program Współdziałania?

Program Współdziałania to forma dobrowolnej, ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Jej podstawą jest wzajemne zaufanie, wzajemne zrozumienie oraz wzajemna transparentność w realizowaniu obowiązków podatkowych. Program skierowany jest do największych podmiotów gospodarczych, które osiągnęły przychody powyżej 50 mln euro w poprzednim roku podatkowym oraz wdrożyły mechanizmy samokontroli zapewniające prawidłowość zarządzania funkcją podatkową. Ze strony Ministerstwa Finansów umowę podpisał minister Bartosz Zbaraszczuk, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Firmę z siedzibą w Biskupcu reprezentowali członkowie zarządu – Waldemar Zawiślak i Gerhard Riedmann.

Współpraca ma na celu zapewnienie prawidłowego realizowania obowiązków podatkowych oraz zmianę podejścia Krajowej Administracji Skarbowej do weryfikacji poprawności realizowania obowiązków podatkowych poprzez bieżący monitoring. Jest wyrazem dużego zaufania ze strony organów, opartego na przekonaniu, że wdrożone Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, takie jak ład korporacyjny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem podatkowym gwarantują prawidłowość realizacji obowiązków podatkowych przez Uczestnika Programu. Zaufanie to zostało potwierdzone pozytywną opinią otrzymaną przez EGGER Biskupiec po zakończeniu audytu wstępnego przeprowadzonego przez audytorów z Ministerstwa Finansów. Podpisana Umowa o Współdziałanie oraz Indywidualny Plan Nadzoru precyzują zasady współpracy, a także szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy, w tym dotyczące komunikacji, zawierania porozumień podatkowych oraz realizacji audytu monitorującego.

EGGER Biskupiec w gronie odpowiedzialnych podatników

Przepisy regulujące program obowiązują od 1 lipca 2020 roku. Jak do tej pory umowę podpisały 3 firmy. EGGER Biskupiec jest pierwszym podmiotem z Warmii i Mazur, pierwszą firmą z branży drzewnej.

Jesteśmy dumni z podpisania umowy i dołączenia do programu. Jesteśmy pierwszą firmą z branży przetwórstwa drzewnego, która może się tym poszczycić. Jako część międzynarodowej grupy EGGER przykładamy olbrzymią wagę do poszanowania prawa i przestrzegania procedur. Stąd gotowość dołączenia do programu – mówił po podpisaniu umowy Waldemar Zawiślak, członek Zarządu EGGER Biskupiec.

EGGER Biskupiec jest ambasadorem Grupy EGGER, która promuje idee transparentnej współpracy z Administracją Skarbową. Zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi pozwala Grupie EGGER działać w sposób przejrzysty i współpracować nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie, szczególnie z organami państwowymi. Wdrożone w Spółce Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego zostały zakotwiczone o standard wypracowany przez Grupę EGGER – w szczególności przez EGGER Holzwerkstoffe GmbH współpracującą w Austrii w ramach programu co-operative compliance – powiedział po podpisaniu umowy Gerhard Riedmann, członek Zarządu EGGER Biskupiec .

Podpisanie umowy to efekt wielomiesięcznej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników EGGER Biskupiec realizujących funkcję podatkową w naszej organizacji. Szczegółowy audyt przeprowadzony przez audytorów z Ministerstwa Finansów potwierdził wysoką jakość wdrożonego ładu korporacyjnego oraz wiarygodność naszej Spółki. Jestem szczególnie dumna z pracy mojego zespołu, który został pozytywnie oceniony i w efekcie możemy dołączyć do tak prestiżowego Programu – dodała Urszula Krzemińska, Główna Księgowa EGGER Biskupiec.