Edukacja

Na fali… upadłości

Znak zamknięte.

Na fali… upadłości

Kryzys gospodarczy położył kres utrzymującej się przez dwa lata tendencji zniżkowej liczby upadłości na całym świecie. Po spadku upadłości o 4% w 2011 r. Euler Hermes oczekuje, że Globalny Wskaźnik Upadłości w 2012 r. wzrośnie o 3%.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak wynika z Monitorów Sądowych i Gospodarczych w maju 2012 r. opublikowano informacje dotyczące 95 upadłości w Polsce. Łącznie od początku roku – upadło 395 firm wobec 318 przedsiębiorstw w roku ubiegłym.

Grzegorz Hylewicz, dyrektor windykacji w Euler Hermes zauważa: Spełnia się niestety scenariusz rozszerzania się choroby zakaźnej budownictwa, czyli zatorów płatniczych, na firmy zaopatrujące bądź współpracujące. Otrzymujemy coraz więcej zleceń windykacji należności od firm transportowych, producentów zbrojeń, rur, elementów drewnianych, jak i tworzyw sztucznych. Widać więc wyraźnie, iż ciężar opóźnień (i upadłości) przesuwa się na kolejne sektory – co nie dziwi. Budownictwo w czasach dobrej dla siebie koniunktury jest kołem zamachowym gospodarki, ale gdy przeżywa kłopoty – odbija się to także szerzej.

Przykładów nie trzeba szukać daleko. W maju upadło 4 producentów mebli, a także 6 firmy hurtowo dystrybuujące towary w kategorii meble, oświetlenie, dywany. Łącznie to około 10% upadłości ogłoszonych w maju.

Układowa lub likwidacyjna

Postępowanie upadłościowe prowadzi się w trybie upadłości likwidacyjnej albo upadłości układowej. Upadłość likwidacyjna zasadniczo ma na celu sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego i spłacenie długów u wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Z kolei upadłość układowa ma na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa upadłego w drodze układu i zaspokojenie wierzycieli w drodze jego wykonania.

Właśnie z drugiej możliwości skorzystała Fabryka Mebli Gawin sp. z o.o. spółka komandytowa w upadłości układowej. To jedna z najbardziej spektakularnych upadłości w branży meblarskiej w ostatnim czasie. Informacja zawierająca postanowienie o ogłoszeniu upadłości tej firmy została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 31 maja br.

Ryzyko wzrasta…

Z raportu sporządzonego przez Euler Hermes wynika, że ostateczne dane za rok 2011 potwierdzają stały spadek liczby upadłości, rozpoczęty w roku 2010. Na poziomie globalnym jednak ta tendencja spadkowa jest bardzo umiarkowana. Globalny Wskaźnik Upadłości Euler Hermes odnotował spadek o 4% w 2011 r. po zmniejszeniu się o 5% w roku 2010. Przewidywane jest odwrócenie się tej tendencji w roku 2012, przy czym wzrost Globalnego Wskaźnika Upadłości o 3% odzwierciedlać będzie głównie bardzo niepokojącą sytuację w strefie euro.

Spadek liczby upadłości przedsiębiorstw stracił tempo, w czym pomogło mu globalne spowolnienie gospodarcze w drugiej połowie 2011 r. Odwrócenie się tendencji jest teraz pewne w obliczu bardzo słabych danych dotyczących wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale 2012 r. – mówi Ludovic Subran, główny ekonomista i dyrektor Działu Badań Euler Hermes.

Niższy popyt, bardziej surowe warunki udzielania kredytów i rosnące żądania socjalne to dodatkowe czynniki ryzyka, wobec których stoją spółki europejskie, zwłaszcza te z południa Europy.

…liczba upadłości też

Z uwagi na prognozowaną recesję w strefie euro w 2012 r. wskaźnik upadłości korporacyjnych w tym regionie prawdopodobnie ponownie wzrośnie o 7%. W całej strefie euro słabsze prognozy w zakresie wolumenów sprzedaży mogą jedynie zintensyfikować presję konkurencyjną. W tych okolicznościach spółki, które już ograniczyły strukturę kosztów na tyle, na ile było to możliwe, nie mogą liczyć na poprawę swojej sytuacji poprzez podniesienie cen produktów – mówi Maxime Lemerle, kierownik Działu Analiz Makroekonomicznych i Upadłości Przedsiębiorstw w Euler Hermes. Wiele spółek wyczerpało już możliwości dostosowania się do tej sytuacji.

Wzrost wskaźnika upadłości przedsiębiorstw w 2012 r. ma być mniejszy w północnej części Europy (+4%). Tam Niemcy jako jedyne powinny utrzymać tendencję spadkową (-2%). Oczekuje się, że wskaźnik ten wzrośnie najbardziej w małych i bardzo otwartych krajach, w dużym stopniu uzależnionych od rynków zewnętrznych (globalnego i wewnątrzeuropejskiego). Jest to przypadek Belgii (+10%), a w szczególności Holandii (+17%).

We Francji, gdzie liczba upadłości w ciągu pierwszych miesięcy 2012 r. już wzrosła (21.856 przypadków do końca kwietnia, co stanowi wzrost o 2,5% względem analogicznego okresu w roku 2011), wzrost wskaźnika w skali całego roku powinien być bardziej umiarkowany (+3,5%). To jednak wystarczy, by jego wartość całoroczna (63,5 tys.) zbliżyła się do szczytowych poziomów z 2009 r. i 1993 r.

Na koniec wreszcie mało zaskakujące prognozy. Oczekuje się, że liczba upadłości będzie szczególnie wysoka w państwach południa Europy (Włochy +17%, Hiszpania +20%, Grecja i Portugalia +25%). Stoją one w obliczu bardzo rygorystycznych planów oszczędnościowych. Pogorszenie popytu i warunków finansowania osłabiło te kraje znacznie mocniej, niż inne państwa strefy euro.

TEKST: Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 8-9/2012

Opracowane na podstawie analizy Euler Hermes „Przyśpiesza wzrost upadłości firm w Polsce – upadło już blisko 400 przedsiębiorstw”.