Edukacja

Jakie wyniki osiągnęli polscy producenci mebli?

W II kwartale 2021 roku wartość produkcji sprzedanej wyniosła blisko 13,4 mld zł i jest to wynik wyższy aż o 49% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Fot. Prostooleh.

Jakie wyniki osiągnęli polscy producenci mebli?

Polscy producenci mebli mają za sobą całkiem udany I kwartał 2021 r. Znana jest też większość danych za II kwartał. Co wydarzyło się w ostatnich miesiącach? Jest lepiej, czy może gorzej?

Przeprowadzona analiza obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli, którą wypracowali polscy producenci mebli (firmy duże, średnie i małe). Sumując wartość produkcji sprzedanej z I i II kwartału 2021 roku otrzymujemy wysoki wynik 26,2 mld zł; jest to jednocześnie o 28% wyższa wartość niż w I-II kwartale 2020 roku.

W samym II kwartale 2021 roku wartość produkcji sprzedanej wyniosła blisko 13,4 mld zł i jest to wynik wyższy aż o 49% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Tak duża różnica wynika z dwóch czynników, a mianowicie wartość produkcji sprzedanej w II kwartale 2021 roku była rekordowo wysoka, a w II kwartale 2020 roku bardzo niska i obciążona lockdownem.

Analizując dane dotyczące wolumenu produkcji w pierwszym półroczu 2021 roku zaobserwowano wzrost ilości wyprodukowanych mebli we wszystkich badanych przez GUS grupach w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach wyprodukowano 21,543 mln sztuk (wzrost o 67%). Bardzo duży wzrost dotyczył również mebli drewnianych z rodzaju stosowanych w sypialni, których wyprodukowano 3,552 mln sztuk (wzrost o 31%). Mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania wyprodukowano 1,343 mln sztuk (wzrost 25%). Najmniejszy wzrost wolumenu dotyczył wyprodukowanych w ilości 1,980 mln sztuk mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni i było to 6%.

Gdy porówna się dane wolumenu produkcji badanych grup mebli tylko w II kwartale 2021 roku do II kwartału 2020 roku, to widać, że różnice są jeszcze większe. W II kwartale 2021 roku wolumen wyprodukowanych mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni, mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania, mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni i mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach wzrost o odpowiednio 14%, 47%, 50% i 111%.

Tak duże różnice wynikają ze znacznego ograniczenia produkcji w kwietniu, który był najgorszym miesiącem dla branży meblarskiej w 2020 roku. Przyczyną tego stanu rzeczy był lockdown zarówno w Polsce, jak i u najważniejszych odbiorców polskich mebli w tamtym okresie.

Zatrudnienie w branży meblarskiej

Pierwsze półrocze 2021 roku było okresem charakteryzującym się przeciętnym zatrudnieniem w branży meblarskiej na poziomie 162 tys. Jest to o 3% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku, kiedy to przeciętne zatrudnienie wyniosło 157 tys. osób.

Liczby te stanowią średnią roczną z miesięcy od stycznia do czerwca, nie uwzględniają właścicieli i współwłaścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza granicami Polski oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych. Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w branży meblarskiej obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

Analizy danych GUS z I-II kwartału 2021 roku meblarskiej wykazują, że przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej znacznie wzrosło. Przeciętne wynagrodzenie w I-II kwartale br. wyniosło 4.461,44 zł. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł ponad 500 złotych brutto (13%). Porównując II kwartał 2021 roku do II kwartału roku poprzedniego wzrost jest jeszcze wyższy i wyniósł 20%. 

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menadżerów firm. Nie są uwzględniane odpowiedzi neutralne. Badany okres przypadł na maj-lipiec 2021 roku.

W okresie od maja do lipca 2021 roku menedżerowie nieco lepiej oceniali sytuację dotyczącą bieżącego portfela zamówień, produkcji i ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa niż w poprzednim badanym okresie (luty-kwiecień 2021 roku). Nie są to jednak oceny, które można nazwać jednoznacznie pozytywnymi.

W miesiącach maj-lipiec 2021 roku oceny menedżerów dotyczące bieżącego portfela zamówień kształtowały się na poziomie odpowiednio -8,8, -0,3 i -4,2. W przypadku bieżącej produkcji odnotowane oceny były trochę lepsze. W badanym okresie wskaźnik bieżącej produkcji charakteryzował się ocenami kolejno -2,2, 2,4 i -1,5. Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa natomiast kształtowały się w okresie maj-lipiec 2021 roku na poziomie 0,6, -7,2 i -0,4.

Kolejnym badanym wskaźnikiem jest bieżący stan zapasów wyrobów gotowych. Trzeba nadmienić, że interpretacja ocen dotyczących tego wskaźnika wygląda inaczej niż w przypadku pozostałych. Oceny dodatnie wskazują na niedobór zapasów, ujemne zaś na ich nadmiar. Podsumowując oceny najbliższe wartości 0 są ocenami najlepszymi.

W badanym okresie menedżerowie określali stan zapasów wyrobów gotowych na bliski optymalnemu. Kolejno było to -1,5 w maju, -3,6 w czerwcu i -0,6 w lipcu.

Po ocenach bieżących należy przyjrzeć się oczekiwaniom menedżerów dotyczących portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Oceny te za wyjątkiem przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa są raczej pozytywne i charakteryzują się niewielką tendencją wzrostową. Widać również poprawę w stosunku do poprzedniego analizowanego okresu luty-kwiecień 2021 roku.

W badanym okresie maj-lipiec 2021 roku przewidywany portfel zamówień oceniano na kolejno 1,0, -4,9 i -2,3. Przewidywaną produkcję oceniano na 0,6, -7,2 i 0,4, a przewidywana sytuacji finansowa przedsiębiorstwa -7,9, -4,7 i -3,7.

Ostatnimi wskaźnikami ujętymi w badaniu koniunktury w przemyśle meblarskim są przewidywane ceny, ogólny klimat koniunktury i ogólna sytuacja gospodarcza. W przypadku pierwszego wskaźnika menadżerowie dalej wyrażają potrzebę podniesienia cen mebli. Oceny otrzymane w badaniu tego wskaźnika w okresie maj-lipiec 2021 roku to odpowiednio 26,1, 29,7, i 32,2. Na tak wysokie oceny wpływają stale rosnące koszty materiałów do produkcji. Ogólny klimat koniunktury oceniano w badanym okresie oceniano na 4,4, 1,0, 2,7. Pozytywnie w oczach menedżerów prezentuje się ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa, którą oceniano na 9,8 w maju, 7,6 w czerwcu i 9,2 w lipcu.

TEKST: Milena Dorozińska, Mateusz Strzelczyk

Zobacz ciąg dalszy raportu: Co czeka branżę w najbliższym czasie?

Artykuł opublikowany został w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2021