Design

Jak będzie wyglądać przyszłość?

Jak będzie wyglądać przyszłość? Już 13 grudnia Bogna Świątkowska porozmawia o tym z Barbarą Majerską oraz Małgorzatą Kuciewicz w PPNT Gdynia.

Jak będzie wyglądać przyszłość?

Jak będzie wyglądać życie po komfortocenie? Jakie będą nowe definicje komfortu? Już 13 grudnia Bogna Świątkowska porozmawia o tym z Barbarą Majerską oraz Małgorzatą Kuciewicz w PPNT Gdynia.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024


Punktem wyjścia do dyskusji jest przede wszystkim konieczność odejścia od komfortu opartego na eksploatacji paliw kopalnych i na wysokoemisyjnych technologiach. Ponadto, jak prognozują badania naukowe, wkrótce wyczerpią się możliwości komfortowego funkcjonowania społeczeństw. Dojdzie do tego bez oglądania się na koszty środowiskowe, zwłaszcza w odniesieniu do mieszkańców globalnej Północy.

Dlatego należy jak najszybciej przygotować się na zmiany w naszej rzeczywistości – na życie „po odejściu komfortu”. W ramach projektu „Laboratorium badań nad szczęściem. Po komfortocenie” Fundacja Bęc Zmiana zachęca do zastanowienia się nad zagadnieniami związanymi z miejską ekologią i gospodarką przyszłości. A ponadto nad poszukiwaniami nowych źródeł optymizmu oraz wzmocnienia pozytywnych potencjałów działań człowieka.

Jakie korekty na dzisiejsze rozumienie dobrostanu nałoży przyszłość? Jaką rolę w aktywnym wyobrażaniu sobie nowych standardów projektowania funkcjonalnego i wygodnego otoczenia odgrywa zrozumienie zjawisk wykraczających daleko poza dziedzinę designu, architektury, urbanistyki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniesie spotkanie, które odbędzie się 13 grudnia w PPNT Gdynia.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

W sytuacji kryzysowej uruchomienie kreatywności staje się jedną z kluczowych umiejętności. Wykorzystanie zasobów wyobraźni, jakimi dysponują środowiska kreatywne, stworzy potencjał rozwiązywania „poważnych” problemów z różnych dziedzin, a na pewno stanie się inspiracją do zmiany sposobu myślenia, wyjścia z kolein przyzwyczajeń. Podsumowując, wyobraźnia jest zasobem, bez którego miasta ani społeczności nie mogą się rozwijać.

Jak będzie wyglądało spotkanie w PPNT Gdynia?

Najważniejsze informacje o spotkaniu:

  • kiedy: środa 13 grudnia
  • o której godzinie: 17:00-18:30
  • gdzie: PPNT Gdynia, bud. III, sala kinowa
  • wstęp: wolny, obowiązują zapisy

Kto weźmie udział w spotkaniu?

  • Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Jej praktyka jest interdyscyplinarna i popularyzatorska. Tworzone przez nią projekty mają najczęściej charakter platform łączących wiedzę ekspertów i profesjonalistów z podejściem ciekawskich amatorów i entuzjastów. Autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Kuratorka i pomysłodawczyni projektu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”.
  • Barbara Majerska – architektka i badaczka w Workplace. Doktorantka na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w projektowaniu zorientowanym na człowieka, biofilnym i wysoce funkcjonalnym. Pracując zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym, potrafi łączyć najlepsze praktyki z tych dwóch obszarów. Koncentruje się na holistycznym i inkluzywnym podejściu do projektowania, integrując projektowanie architektoniczne i urbanistyczne z aspektami społecznymi, behawioralnymi i zdrowotnymi. Interesuje ją temat dobrostanu człowieka w architekturze i środowisku zbudowanym. Jest w stanie usystematyzować i uprościć najbardziej złożony proces.
  • Małgorzata Kuciewicz – wraz z Simone De Iacobisem prowadzi studio CENTRALA.

Czym zajmuje się studio CENTRALA?

CENTRALA tworzy projekty pod hasłem Amplifikacja natury, oparte na badaniach relacji pomiędzy architekturą i procesami przyrodniczymi. W architekturze łączącej intymną, ludzką skalę ze skalą planety widzą narzędzie, które pomaga dostroić się do rytmu otaczającego nas świata. Zajmują się m.in. domem Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie (od 2013), dorobkiem Jacka Damięckiego (od 2014), projektami Aliny Scholtz (od 2019). W latach 2016-2018 ich rozpoznania dotyczyły zjawisk fizycznych, takich jak klimat, grawitacja, zmienność pór roku i pór dnia. Kolejne projekty CENTRALI dotyczą wody, miejskich mokradeł i zanikających fenomenów atmosferycznych.

Obecnie pracują z hydrobotaniką m.in. przywrócili nenufary do Pawilonu barcelońskiego Miesa van der Rohe (z Aleksandrą Kędziorek, 2022). Koncepcją Meteopolis (Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów) CENTRALA wygrała konkurs „Futuwawa. Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?”. Swoje rozpoznania CENTRALA prezentuje na wystawach m.in. na Biennale Architektury w Wenecji (2018, 2023), London Design Biennale (2021), Triennale Architektury w Lizbonie (2022), Gwangju Biennale (2023). Projektują strefy wychodzenia z komfortu, np. Dom Odziany: Dostrajanie się do sezonowej wyobraźni (z Alicją Bielawską oraz Aleksandrą Kędziorek, od 2020), wspólnie z Natalią Budnik pracują spekulatywne nad wielogatunkową urbanistyką. Od 2017 stale współpracują z Charkowską Szkołą Architektury, realizując autorski cykl warsztatów.

  • Organizatorzy: Gdynia | PPNT Gdynia | Centrum Designu | Gdynia Design Days
  • Partnerzy: Fundacja Bęc Zmiana, Laboratorium Badań nad Szczęściem