Branża

Paged Meble stawia na zieloną energię

Od 1 stycznia 2024 r. dla Paged Meble z fabryką w Jasienicy fundamentem strategii jest zielona energia.

Paged Meble stawia na zieloną energię

Paged Meble, firma o ponad 140-letniej tradycji w produkcji mebli, robi rewolucyjny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Fundamentem jej strategii staje się zielona energia.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Od stycznia 2024 roku fabryka Paged Meble w Jasienicy zasilana jest wyłącznie energią elektryczną, wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej i wytworzoną w źródłach słonecznych w instalacji odnawialnego źródła energii. Zielona energia dostarczana jest do Paged Meble przez Boryszew S.A., firmę która przekazała producentowi mebli gwarancje pochodzenia.

Trzy kluczowe fakty, które określają najnowszą inicjatywę:

  1. Zielona energia jako fundament: Od stycznia 2024 roku fabrykę w Jasienicy zasila wyłącznie energia elektryczna pochodząca z farm fotowoltaicznych. Jest to znaczący krok w minimalizacji wpływu produkcji na środowisko.
  2. Integracja tradycji z innowacjami: Jesteśmy dumni, że możemy łączyć nasze bogate dziedzictwo z najnowszymi technologiami i standardami ekologicznymi. To dowód na to, że tradycyjne metody produkcji mogą harmonijnie współistnieć z innowacyjnymi rozwiązaniami proekologicznymi – podkreśla Paged Meble.
  3. Strategiczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój: Nasza decyzja o przejściu na zieloną energię jest częścią szerszej strategii zrównoważonego rozwoju – w ten sposób Paged Meble dąży do minimalizowania śladu węglowego, jednocześnie podnosząc jakość produkcji i dbając o lokalne społeczności.

W Paged Meble innowacje napędza zielona energia

Jasienicka fabryka jest sercem Paged Meble. Po pierwsze stanowi centrum produkcji mebli. Po drugie jest to symbol realizacji celów zrównoważonego rozwoju w obszarze ochrony środowiska. Korzystanie wyłącznie z energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych to krok w kierunku minimalizowania wpływu produkcji na środowisko. Pozwala też w znaczący sposób zmniejszyć ślad węglowy. To także dowód na zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju. W ten sposób historia firmy łączy się z innowacjami nie tylko w technologii produkcji, ale również standardach ekologicznych.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Decyzja o przejściu na wyłączne korzystanie z odnawialnej energii to dla nas nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale także strategiczny element naszej długofalowej wizji. Dążymy do minimalizowania wpływu naszej produkcji na środowisko, gdyż dbamy o nasze otoczenie oraz klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na odpowiedzialność wybieranych przez nich firm – komentuje Michał Mróz, wiceprezes Zarządu Paged Meble.

Podejście Paged Meble do korzystania z zielonej energii przynosi liczne korzyści ekologiczne. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, wsparcie dla źródeł energii odnawialnej oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze zrównoważonej energetyki to elementy, które wpisują się w szerszy kontekst rozwoju społeczności lokalnych.

Zrównoważony rozwój w strategii Grupy Paged

Inicjatywa korzystania z odnawialnej energii w Jasienicy jest integralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Paged. Firma konsekwentnie dąży do minimalizowania śladu węglowego, łącząc wysoką jakość produkcji z dbałością o ochronę środowiska i społeczność lokalną. Część Grupy, produkująca sklejkę, została w ubiegłym roku bardzo dobrze oceniona w rankingu ESG firmy EcoVadis. Znalazła się w 17% firm na świecie w swojej branży pod względem jakości spełniania wymagań ESG. Paged Morąg został również częścią klastra energetycznego stworzonego przez gminę Morąg i Paged Energy. Dziś również Paged Meble wyznacza nowe standardy.

ZOBACZ TAKŻE: Paged koordynuje powstanie klastra energii w Morągu

Zmiana źródła zasilania jasienickiej fabryki na energię odnawialną stanowi kamień milowy w historii Paged Meble. To nie tylko decyzja biznesowa, ale również zobowiązanie do pełnego zaangażowania w ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju w przemyśle meblarskim. To wizja opierająca się na trzech filarach – tradycji, Innowacjach i odpowiedzialności.