Branża

„Ligna” okiem fachowca, cz. 4

Piotr Domański.

„Ligna” okiem fachowca, cz. 4

Szanowni Państwo. Przepraszam za małą przerwę w moich przemyśleniach. Po prostu samo życie: planujemy, ale brak czasu. I znowu hasło „czas”, które jest obecne w naszych codziennych działaniach. Jeżeli zaplanujemy zbyt dużo do wykonania w danym czasie – to nie dotrzymamy terminów, a jak za mało – to nie zarobimy tyle, ile planowaliśmy. I jedno i drugie jest niewłaściwe.

Zanim jednak wrócę do poprzedniej tematyki związanej z możliwością ograniczenia czasów przestojów na buforach oraz zmniejszenia magazynów wyrobów gotowych, dzisiejsze spotkanie chciałbym poświecić takim tematom, jak planowanie produkcji oraz wydajność produkcji w zależności od wielkości serii.i.

Produkcja mebli jest w końcu niczym innym jak formą zarabiania pieniędzy. Planowanie produkcji musi mieć swoje odzwierciedlenie w planowaniu wpływów finansowych oraz finansowaniu kosztów. Jest bardzo dobrze, kiedy na zakończenie każdego okresu obrachunkowego wynik zamyka się liczbą dodatnią w podliczeniu pieniędzy na rachunku firmy. Wtedy taka działalność ma sens.

Wszystkie nasze działania zawarte są w pewnej jednostce czasu. Stąd też nie można planować i wykonywać produkcji bez zwracania uwagi na czas realizacji zleceń, bo z terminami związane są daty wpływu pieniędzy. Stąd też prawidłowe planowanie produkcji musi być związane ze znajomością finansów firmy i ciągłą ich kontrolą.

W obecnych czasach nie tylko koszty produkcji mają znaczenie, ale również terminy realizacji zleceń. Aby jednak ustalić właściwy czas wykonania zlecenia musimy w swojej firmie uporządkować wiele zagadnień związanych z czasem, np.:

 1. Czas przygotowania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej (istotne szczególnie w firmach produkujących meble kontraktowe).
 2. Czas zakupu materiałów.
 3. Czas wykonania produkcji dla określonych procesów technologicznych i wielkości serii.
 4. Czas zapakowania i wysyłki produktów.

Największym problemem jest oczywiście pkt 3, szczególnie w fabryce mebli produkującej meble z różnych materiałów drzewnych w kilkunastu procesach technologicznych.

Aby to uzyskać niezbędne jest rozpisanie każdego procesu technologicznego na operacje produkcyjne, transportowe i magazynowe. Produkcyjne mogą również zawierać tzw. czas technologiczny np. schnięcia lakierowanych powierzchni. Istotnym elementem dla czasu realizacji zlecenia jest również wielkość serii produkcyjnej.

Przykład. Matematyczna symulacja procesu produkcji mebli z płyty wiórowej melaminowanej dla prostych trzech operacji technologicznych:

 • cięcie płyt na formatki: 2 pilarki kątowe panelowe,
 • okleinowanie wąskich płaszczyzn: 1 automatyczna linia CNC z przestawianymi agregatami za pomocą osi,
 • wiercenie otworów technologicznych: 2 przelotowe wiertarki CNC przestawiane na osiach z pojedynczo wywoływanymi wrzecionami.

Ogólna charakterystyka produkcji:

 • wielkość serii: 50 brył mebli,
 • średnia liczba elementów meblowych w meblu: 12 szt.,
 • liczba elementów meblowych tworzących serię: 600 szt.,
 • liczba elementów meblowych takich  samych wymiarowo i kolorystycznie: 75 szt.,
 • wielkość serii jednakowych elementów pod względem wymiarów i kolorów: wieńce (2 szt. na mebel, 100 szt. na serię), boczki (2 szt. na mebel, 100 szt. na serię), półki (3 szt. na mebel, 150 szt. na serię), fronty (2 szt. na mebel, 100 szt. na serię), cokoły (1 szt. na mebel, 50 szt. na serię).

Podsumowując zatem, widać, że wydajność poszczególnych gniazd technologicznych dla większych serii jest znacznie większa niż dla serii mniejszych:

 • dla gniazda pilarek panelowych składającego się z 2 szt. wydajność dla serii 50 brył meblowych wynosi 9.792 elementów na zmianę, a dla serii 30 brył meblowych jest to 8.160 elementów na zmianę.
 • dla automatycznej linii do okleinowania wąskich płaszczyzn wydajność dla serii 50 brył meblowych wynosi 9.562 elementów na zmianę, a dla serii 30 brył meblowych jest to 6.863 elementów na zmianę,
 • dla gniazda przelotowych wiertarek CNC składającego się z 2 szt. wydajność dla serii 50 brył meblowych wynosi 12.553 elementów na zmianę, a dla serii 30 brył jest to 9.325 elementów na zmianę.

A więc jak widać są to istotne różnice dla określonego stałego układu obrabiarek w procesie produkcyjnym, który powinno się uwzględniać w procesie planowania produkcji a może nawet w procesie wielkości udzielanych klientom rabatów.

Na dzisiaj to wszystko.

TEKST: Piotr Domański

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 1/2018