Branża

Fundusze na rozwój polskiej branży meblarskiej

Robogrant - pomoc na rozwój branży meblarskiej

Fundusze na rozwój polskiej branży meblarskiej

Branża meblarska jest jedną z najsłabiej zrobotyzowanych branż w Polsce. Czy zmieni to program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”? Na nabór wniosków do pilotażu pozostały dwa tygodnie.

Celem pilotażu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Wnioski można składać do 6 grudnia 2022 roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami.
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Ile można otrzymać z funduszy na rozwój branży meblarskiej?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 850 tys. zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład firmy to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pula środków w programie „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” to 29 mln zł.

4 kroki konieczne do wzięcia udziału w konkursie

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

  1. Przygotuj dokumenty – Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania.
  2. Wypełnij wniosek – Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego.
  3. Ocena projektu – Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).
  4. Podpisz umowę – Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Kierunek – innowacje

Z czwartej edycji badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wynika, że już 4 na 5 firm stawiają na innowacje. Aż 79,6% firm działających w Polsce było aktywnych innowacyjnie w 2021 roku. To ponad dwa razy więcej, niż jeszcze w poprzedniej edycji badania. Jak niemal jednomyślnie przyznają ankietowani przedsiębiorcy, działalność w kierunku wdrażania nowych lub ulepszonych rozwiązań to klucz do ogólnego rozwoju firmy.

Innowacje sposobem na rozwój branży meblarskiej

Blisko 80% firm działających w Polsce wprowadziło lub próbowało wdrożyć w 2021 r. przynajmniej jedną innowację. To ponaddwukrotny wzrost względem poprzedniej edycji badania, gdzie odsetek ten wyniósł 34,7%. W drugiej odsłonie badania firm aktywnych innowacyjnie było 35,8%, zaś w pierwszej – 32,3%. Skutecznie innowacje wdrożyło 75,1% z firm poddanych badaniu.

Raport wykazuje wyraźną zależność między wielkością firmy a podejmowaną aktywnością innowacyjną. Większe firmy częściej dążą do wprowadzania korzystnych zmian i częściej są w tym zakresie skuteczne. Jednocześnie duże przedsiębiorstwa przodują we wdrażaniu nowych rozwiązań produktowych, przy czym mikroprzedsiębiorstwa – we wdrażaniu innowacyjnych procesów biznesowych – czytamy w przygotowanym przez PARP podsumowaniu badania.

W 2021 r. polskie firmy koncentrowały się na innowacjach w zakresie procesów biznesowych (67,1%). Innowacje produktowe w zakresie wyrobów lub usług wprowadzało zaś 29,8% przedsiębiorstw.

Firmy decydują się na innowacyjne rozwiązania, chcąc reagować na zmieniające się potrzeby klientów, nadążać za konkurencją oraz nowymi trendami na rynku.

Powyższe motywacje zdają się być dobrze znane producentom mebli. Przedstawicieli branży meblarskiej powinny też przekonać płynące z innowacji korzyści. Z opinii 90,8% przedsiębiorców podejmujących działania innowacyjne wynika, że przyczyniają się one do ogólnego rozwoju firmy. Innymi benefitami z dążenia do innowacji były: podniesienie jakości usług i wyrobów (83,6%) oraz zwiększenie wydajności pracy (83,4%).