Branża

Do 2027 r. IKEA zatrudni 3 tys. osób w kryzysie uchodźczym

Warsztaty z NGOs w IKEA.

Do 2027 r. IKEA zatrudni 3 tys. osób w kryzysie uchodźczym

IKEA w Polsce ogłosiła, że przekształci programy stażowe dla osób uchodźczych w długoterminowe formy zatrudnienia.

Koncern będzie również realizować, wraz z lokalnymi NGOs, projekty wspierające w wejściu na rynek pracy i samodzielnym podnoszeniu kwalifikacji. Przyczyni się to do wypełnienia globalnego zobowiązania marki. Z podanej przez koncern informacji wynika, że do 2027 r. IKEA zatrudni 3 tys. osób w kryzysie uchodźczym.

Po dekadzie udzielania wsparcia, IKEA zatrudni osoby uchodźcze

IKEA od blisko dekady wspiera osoby uchodźcze w rozpoczęciu nowego życia. Pomaga uwolnić potencjał i znaleźć zatrudnienie zgodne z kompetencjami. Koncern zdaje sobie sprawę z tego, że osoby o różniej narodowości i pochodzeniu nie zawsze mają równe szanse. Trudność stanowi przede wszystkim równy dostęp do zdobycia kompetencji zawodowych oraz pracy.

Zatrudnianie osób z oświadczeniem uchodźczym przyczynia się do budowania społeczeństwa, w którym wszystkie osoby czują się dobrze i są mile widziane, a przy tym mogą czerpać wiedzę i inspiracje od swoich kolegów i koleżanek z innych krajów. Jest to na stałe wpisane w wartości firmy, w których równość i włączanie odgrywają kluczową rolę – czytamy w komunikacie IKEA.

Liczą się umiejętności!

Po sukcesie dwóch edycji programu stażowego „Liczą się umiejętności!”, IKEA opracowała strategię zatrudniania osób z doświadczeniem uchodźczym. Od teraz będzie ją realizować we wszystkich jednostkach IKEA w Polsce. Firma pracuje nad nowymi kanałami dotarcia do kandydatów i kandydatek z doświadczeniem uchodźczym i dostosowuje proces rekrutacji do grup szczególnie wrażliwych.

Osoby uchodźcze w Polsce borykają się z wieloma trudnościami. Często po przekroczeniu granicy umieszczane są na wiele miesięcy w detencji tzn. w strzeżonych ośrodkach, które są jak więzienia. Następnie w ośrodkach otwartych czekają miesiącami na decyzję o udzieleniu ochrony międzynarodowej. Kiedy już ją dostaną, w ciągu 60 dni muszą opuścić ośrodek, znaleźć mieszkanie, wpłacić kaucję, znaleźć prace. Często bez znajomości języka polskiego, bez znajomości zasad, którymi kieruje się rynek pracy, rynek mieszkań. Stają się w ten sposób łatwymi ofiarami dla oszustów czy handlarzy ludźmi. Brakuje spójnego i efektywnego systemu wsparcia od momentu złożenia wniosku po usamodzielnienie – mówi Emilia Garska, Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku.

Jak to robi IKEA Bydgoszcz wraz z Fundacją Emic?

IKEA Bydgoszcz stawia na wsparcie osób uchodźczych zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Pomaga m.in. w znalezieniu stabilnego zatrudnienia czy zapewnieniu dostępu do kursów zawodowych i językowych (polskiego oraz angielskiego). Wspiera w dotarciu do profesjonalnego doradztwa (prawnego i zawodowego). Usługami doradczymi zajmują się wykwalifikowane specjalistki i doświadczeni specjaliści, którzy współpracują z Fundacją Emic.

Analizy Fundacji Emic, która wspiera osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa od 2016 roku, pokazują, że częstym powodem długoterminowego bezrobocia i trudności w zbudowania stabilnej sytuacji życiowej są ograniczone możliwości podnoszenia kwalifikacji, zdobywania umiejętności, znalezienia pracy zgodnej z kwalifikacjami nabytymi w kraju pochodzenia, a przede wszystkim ograniczenia językowe i finansowe. Naszą misją jest wspieranie osób w zdobywaniu wiedzy, umiejętności w poruszaniu się w polskich przepisach, korzystania z praw i wzmacnianiu, aby codzienność w naszym województwie była łatwiejsza. Chcemy by województwo kujawsko-pomorskie było przyjazne i stwarzało możliwości na stawianie pierwszych, silnych kroków osobom, które są zmuszone zbudować życie od nowa – dodaje Natalia Konwerska, prezeska Fundacji Emic.

Jak dużo jest jeszcze w tej kwestii do zrobienia? Z tego najlepiej zdaje sobie sprawę Judyta Rozmus, Liderka Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym w IKEA Retail w Polsce:

Nadal poszukujemy najlepszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb jednostek i lokalnej sytuacji. Zależy nam na tym, żeby nie tylko ofertować pracę, ale przede wszystkim wesprzeć osoby uchodźcze w uwolnieniu potencjału, znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kompetencjami oraz preferencjami i rozpoczęciu nowego, bezpiecznego życia. Zorganizowaliśmy warsztaty, aby lepiej poznać potrzeby osób uchodźczych, odpowiedzieć na wyzwania i przekuć sukces programu „Liczą się Umiejętności!” w strategię zatrudniania. Dzięki partnerskim organizacjom pozarządowym otworzyliśmy się na nowe wizje i pomysły. Ponownie zadaliśmy sobie pytania: jak sprawić, by pracowniczki i pracownicy poczuli się u nas jak w domu? Co możemy zrobić lepiej?

Jak sprawić, by pracowniczki i pracownicy z różnych krajów poczuli się u nas jak w domu? to podtytuł Inspirownika. To publikacja IKEA, która podsumowała spotkania przedstawicieli firmy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem naukowym, przedstawicielami i przedstawicielkami samorządów oraz partnerami biznesowymi. Inspirownik, jak sam tytuł wskazuje, miał zachęcać inne firmy w Polsce do tworzenia programów włączających osoby z doświadczeniem migracyjnym, w tym uchodźczym, do pracy i rozwoju kompetencji.

Zmiana narracji? Co to znaczy?

IKEA realizuje również kampanię #ZmieniamyNarracje. Przede wszystkim zachęca ona do bardziej empatycznego dialogu, w którym na pierwszym miejscu stoi osoba. Jednym z jej obszarów jest budowanie świadomości na temat osób z innych krajów. Wśród nich są mniejszości narodowe, etniczne czy osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym.

ZOBACZ TAKŻE: IKEA pomaga osobom w kryzysie uchodźczym

IKEA chce takimi działaniami zmienić negatywne, błędne przekonania na temat osób uchodźczych. Zależy jej na tym, by podkreślić wartości, jakie osoby te wnoszą do firm. W ramach #ZmieniamyNarracje powstał Leksykon Dobrego Języka, czyli zbiór najczęściej pojawiających się negatywnych pojęć oraz ich pozytywnych odpowiedników.

Ponadto w kampanii IKEA, koncern stwarza przestrzeń do zabrania głosu na ten temat. W tym celu zwraca się do ekspertów i ekspertek z organizacji, które bezpośrednio współpracują z osobami z grup narażonych na wykluczenie. Jednym z narzędzi kampanii były podcasty, zrealizowane we współpracy z Radiem 357.