Newsroom

FORTE podało wyniki finansowe za rok obrotowy 2023/2024

Maria Florczuk, prezeska Zarządu Fabryk Mebli FORTE.

FORTE podało wyniki finansowe za rok obrotowy 2023/2024

Maria Florczuk, po raz pierwszy jako prezeska Zarządu Fabryk Mebli FORTE, przekazała skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Firma prezentuje w nim osiągnięte wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2023/2024, a także kluczowe wydarzenia.

Miniony rok finansowy był to szczególnie wymagający okres – podkreśla Maria Florczuk, prezeska Zarządu, przedstawiając wyniki finansowe FORTE.Otoczenie nie sprzyjało nie tylko FORTE, lecz także całej branży meblowej, potęgując trudności, których skutki odczuwamy od dłuższego czasu.

Wpływ globalnej sytuacji gospodarczej na wyniki finansowe FORTE

Od wielu miesięcy w Europie branża wyposażenia wnętrz przeżywa kryzys – zaznacza Maria Florczuk. – Niski popyt na meble, który zaczął się po pandemii, utrzymywał się również w minionym roku. Rosły koszty prowadzenia działalności w Polsce. Coraz silniejsza konsolidacja po stronie klientów, którzy oczekują wciąż niższych cen i lepszych warunków, również ma odzwierciedlenie w osiągniętej marży.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiana w Zarządzie Fabryk Mebli FORTE

Prezeska Zarządu Fabryk Mebli FORTE opisuje w liście wpływ konfliktów zbrojnych na sytuację w branży. Jej zdaniem zawsze powodują one niepewność społeczną i znacząco wpływają na decyzje zakupowe konsumentów. Ponadto skłaniają do oszczędzania i ograniczania wydatków, szczególnie na dobra konsumpcyjne trwałego użytkowania.

W rezultacie zakupy mebli oraz innych sprzętów domowych są odkładane na później – zauważa Maria Florczuk. – Tradycyjny jesienny, tzw. wysoki sezon na sprzedaż mebli, w 2023 roku nie nastąpił. Suma wszystkich tych negatywnych czynników wpłynęła na nasz wynik operacyjny.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe FORTE

20 czerwca Grupa Kapitałowa Fabryki Mebli FORTE przedstawiła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1.030.669 tys. zł, natomiast wynik finansowy zamknął się kwotą -60.779 tys. zł.

Dla porównania, poprzednie badane przychody ze sprzedaży wyniosły 1.598.422 tys. zł, natomiast zysk netto to 87.642 zł. Należy jednak dodać, że w 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli FORTE zdecydowało o zmianie roku obrotowego i podatkowego. Zgodnie z uchwałą trwa on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. W konsekwencji rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty 1 stycznia 2022 r. trwał 15 miesięcy, czyli do 31 marca 2023 roku. Pierwszy docelowy rok obrotowy Grupy rozpoczął się 1 kwietnia 2023 r. i trwał do 31 marca 2024 r. W okresie 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023 (niebadanym) przychody wyniosły 1.242.856 tys. zł, natomiast zysk netto 19.242 tys. zł.

Znaczącą pozycję wśród przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży płyty do podmiotów niepowiązanych. W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wyniosły one 115.380 tys. zł. Z kolei w okresie porównawczym za 15 miesięcy 2022 r było to 270.139 tys. zł, natomiast w okresie porównawczym za 12 miesięcy 2022 r. 207 958 tys. zł.

Największym odbiorcą Grupy Giga Lutz

Ponad 80% sprzedaży FORTE realizuje na rynkach zagranicznych. Liderami na rynkach eksportowych są: Niemcy, Francja, a także Hiszpania, których łączny obrót stanowi blisko 59% sprzedaży ogółem. Największym odbiorcą wyrobów Grupy jest grupa zakupowa Giga Lutz, której udział obrotów w przychodach ze sprzedaży Grupy przekroczył 10%.

Zarząd FORTE dokonał oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Kapitałowej, przy czym zastosował bardzo ostrożne podejście. Analizom podlegały zarówno perspektywy krótko-, jak i średnioterminowe dla branży meblarskiej.

Analiza trendów na europejskim rynku mebli wskazała, iż oczekiwane ożywienie powinno nastąpić od 2025 roku. Do tego czasu Zarząd, aby zabezpieczyć kontynuację działalności wdrożył działania naprawcze (…), jednocześnie zapewniając ciągłość finansowania bankowego poprzez wypracowanie wraz ze wszystkimi bankami finansującymi wielostronnej Umowy Wspólnych Warunków – czytamy we wspomnianej ocenie.

Zarząd FORTE zwraca uwagę, że zakończony rok obrotowy był bardzo trudnym rokiem dla europejskiej branży meblarskiej, szczególnie dla polskich producentów. Poza zagrożeniami dotykającymi wszystkich europejskich producentów (wojna na Ukrainie, spadek nastrojów konsumenckich), odczuwali również negatywne lokalne uwarunkowania rynkowe. Były to relatywnie wysoki poziom inflacji, a także presji płacowej, które wpłynęły na istotne zmniejszenie konkurencyjności polskich wyrobów meblarskich.

Malejąca siła nabywcza konsumentów związana z wysoką inflacją spowodowała odkładanie decyzji o zakupach mebli jako artykułów niebędących towarem pierwszej potrzeby. Ogromnym wyzwaniem dla Grupy FORTE były wysokie ceny surowców oraz energii. Wszystkie powyższe czynniki przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej Grupy FORTE i jej płynności, co miało wpływ na zrealizowane wyniki finansowe okresu sprawozdawczego i nie pozostanie bez wpływu na generowane wyniki finansowe w kolejnym roku obrotowym – wyjaśnia Zarząd.

Pomimo podejmowanych działań, ze względu na niedające się przewidzieć w przyszłości długofalowe konsekwencje o charakterze geopolitycznym i gospodarczym, Zarząd nie jest w stanie realnie oszacować ich wpływu na przyszłą działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej, jednak biorąc pod uwagę ekspozycję Grupy na w.w. czynniki oraz ustalony wspólnie z Bankami finansującymi Grupę plan działań w zakresie średnioterminowego finansowania, Zarząd nie dostrzega ryzyka zagrożenia kontynuacji oraz kluczowych zagrożeń operacyjnych dla działalności Grupy – konkluduje Zarząd.

Jak FORTE chce umocnić pozycję na rynku?

Maria Florczuk, prezeska Zarządu, informuje, że by ograniczyć skutki kryzysu oraz umocnić pozycję na rynku, firma podjęła zdecydowane działania.

Zrobiliśmy bardzo dużo w obszarze optymalizacji kosztowych i procesowych, które przeprowadziliśmy we wszystkich obszarach firmy. Już w 2022 roku rozpoczęliśmy restrukturyzację zatrudnienia, dopasowując jego poziom do nowych potrzeb. Pod koniec 2023 zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie zwolnień grupowych i w rezultacie zmniejszyliśmy poziom zatrudnienia o ok. 10%. Proces ten zakończył się w styczniu tego roku – czytamy w liście Marii Florczuk.

Trzeba pamiętać, że był to tylko jeden z wielu elementów dostosowywania kosztów do sytuacji rynkowej. Oprócz tego firma zwiększyła efektywność produkcji. To pozwoliło ograniczyć negatywny wpływ podnoszenia płacy minimalnej. A ta w ostatnich dwóch latach znacząco przecież wzrosła.

Zbudowaliśmy – kosztem około 36 mln zł – farmy fotowoltaiczne przy naszych fabrykach o łącznej mocy 11MW, które zapewniają nam do 15% zapotrzebowania energetycznego fabryk. Będziemy systematycznie zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu, zgodnie z naszą długoterminową strategią zrównoważonego rozwoju – zapowiada Maria Florczuk.

Co nowego w ofercie FORTE?

W minionym roku finansowym FORTE dużo uwagi poświęciło innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym. Postawiło też na rozwój nowych kategorii produktowych.

Wprowadziliśmy do oferty meble łazienkowe, rozwijamy znacząco sprzedaż szaf i pracujemy nad kolejnymi nowościami. Dużo uwagi i intensywnych działań skierowaliśmy na rozwój produkcji i sprzedaży mebli tapicerowanych. Dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach inwestycjom, jeden z zakładów przekształciliśmy w tapicernię. Produkujemy tu łóżka, materace i sofy, i planujemy dalszy rozwój tej kategorii, gdyż jest ona doskonałym uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty. Rozwój sprzedaży rozpoczęliśmy od rynków polskiego i niemieckiegoinformuje Maria Florczuk.

Szczególnie istotnym dla FORTE wydarzeniem było wprowadzenie na rynek marki EasyKlix. Co wiąże się z rewolucyjną metodą montażu opartą na technologii Threespine ID. Umożliwia to wygodne i szybkie składanie mebli bez użycia prawie żadnych narzędzi, co znacząco poprawia komfort montażu.

Technologia ta daje również unikalną możliwość wielokrotnego demontażu mebli, co z kolei może wydłużać okres użytkowania produktu lub też ułatwić jego recykling – wyjaśnia Maria Florczuk i dodaje, iż pod koniec 2023 roku projekt nabrał tempa: Obecnie meble marki EeasyKlix by Forte dostępne są w kilkudziesięciu sklepach w Niemczech oraz salonach sieci John Lewis w Wielkiej Brytanii, z perspektywą dalszej ekspansji. Poprawa komfortu montażu, użytkowania, jak również serwisu to zdecydowanie kierunki, które chcemy rozwijać. W minionych 12 miesiącach intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem nowości i ich prezentacją na licznych targach.

W poszukiwaniu pozytywnych impulsów

Z perspektywy firmy dużym sukcesem okazały się również wrześniowe targi M.O.W. w Bad Salzuflen. W opinii Marii Florczuk zostały, bardzo entuzjastycznie przyjęte przez branżę.

Zmieniliśmy podejście do prezentacji oferty i komunikacji marki, co zostało docenione przez naszych klientów – podkreśla prezeska Zarządu. – W Bad Salzuflen w naszym Centrum Wystawienniczym o powierzchni 4 tys. m2 przedstawiliśmy ponad 40 nowych kolekcji meblowych FORTE i ponad 500 nowych artykułów. Targi zaowocowały licznymi wdrożeniami a ich efektów spodziewamy się w kolejnych kwartałach 2024 roku.

ZOBACZ TAKŻE: FORTE z miliardem przychodu i niemałymi spadkami

Przed nami kolejny trudny rok – zgodnie z prognozami analityków nie zakładamy, że sytuacja na rynku znacząco się poprawi. Musimy jak najlepiej wykorzystać potencjał, który już mamy, ale jednocześnie udoskonalać strategie sprzedażowe i marketingowe. Dostosowanie do zmieniających się preferencji klientów oraz wykorzystanie nowych kanałów sprzedaży i komunikacji będą kluczowe dla utrzymania naszej pozycji na rynku – konstatuje prezeska Zarządu Fabryk Mebli FORTE.

Maria Florczuk zapewnia, że ambitny, ale realistyczny plan, który firma założyła na rok 2024/2025, uwzględnia wyzwania rynkowe i trudności w branży.

Źródła: Sprawozdanie finansowe Fabryk Mebli FORTE za rok 2023/2024, tj. za okres od 01.04.2023 do 31.03.2024 i list Prezeski Zarządu Fabryk Mebli FORTE.