Słownik meblarski

Zydel

Zydel – (z niemieckiego Siedel, Siedl, Sittel), zedel (staropolski z niemieckiego). Drewniane krzesło wsparte na trzech lub czterech nogach albo dwóch deskowych podporach, zawsze odchylonych na zewnątrz, z siedzeniem głównie trapezoidalnym, z profilowanymi narożami, deskowym oparciem dekorowanym przeważnie rzeźbą i o ozdobnie wyciętym profilu.

Rozwinął się w renesansie i popularny jest do dziś, zwłaszcza w meblarstwie ludowym. W dawnej Polsce termin zydel oznaczał także niedużą ławkę, stołek, fotel.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.