Słownik meblarski

Złącze z łącznikiem metalowym

Złącze z łącznikiem metalowym i z tworzyw sztucznych – są rozłączne, możliwy jest zatem ich montaż i demontaż. Należy jednak pamiętać, iż wielokrotny demontaż może znacząco zmniejszyć sztywność złącza.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.