Słownik meblarski

Złącze w połączeniu równoległym wzdłużnym

Złącze w połączeniu równoległym wzdłużnym – złącza, w których powierzchnia przylegania przebiega wzdłuż włókien drewna. Złącza te stosuje się przy poszerzaniu i pogrubianiu elementów.

Wyróżnia się następujące rodzaje złączy w połączeniach równoległych wzdłużnych:

  • kołkowe,
  • pełnowpustkowe (obce pióro),
  • stykowe proste,
  • wpustkowe przerywane (obce pióro),
  • wpustowo-wypustowe (własne pióro),
  • wręgowe-proste,
  • wręgowo-wypustowe.

Źródło: PN-85/F-06005 Meble drewniane. Złącza stolarskie meblowe. Podział i rodzaje.