Słownik meblarski

Złącze w połączeniu równoległym czołowym

Złącze w połączeniu równoległym czołowym – złącze, w którym powierzchnia przylegania elementów drewnianych przebiega w poprzek włókien drzewnych. Złącze te  stosuje się przy przedłużaniu elementów drewnianych.

Wyróżnia się następujące rodzaje złączy w połączeniach równoległych czołowych:

  • czopowe
  • kołkowe,
  • stykowe skośne,
  • stykowe zastrzałowe,
  • wczepowe klinowe,
  • widlicowe proste,
  • widlicowe ścięte,
  • zakładkowe proste,
  • zakładkowe ścięte.

Źródło: PN-85/F-06005 Meble drewniane. Złącza stolarskie meblowe. Podział i rodzaje.