Słownik meblarski

Złącze stolarskie meblowe

Złącze stolarskie meblowe – te części dwóch łączonych elementów lub podzespołów wyrobów, wykonanych z drewna lub drewnopochodnych materiałów płytowych, które łączy się ze sobą odpowiednio ukształtowanymi w nich profilami (np. gniazdo-czop) lub które nie mają profilów lecz łączy je element dodatkowy (np. kołek, wpustka, spoina klejowa), z wyłączeniem okuć.

Jakie są rodzaje złącz?

Wyróżnia się złącza profilowe oraz z łącznikiem metalowym i z tworzyw sztucznych.

Złącza stolarskie meblowe w zależności od wzajemnego układu łączonych elementów oraz od przebiegu włókien drzewnych względem siebie w elementach drewnianych dzieli się następujące grupy:

  • złącza w połączeniach równoległych wzdłużnych,
  • złącza w połączeniach równoległych czołowych,
  • złącza w połączeniach narożnikowych płaskich,
  • złącza w połączeniach półkrzyżowych (teowych) płaskich,
  • złącza w połączeniach krzyżowych płaskich,
  • złącza w połączeniach narożnikowych ściennych wzdłużnych,
  • złącza w połączeniach narożnikowych ściennych czołowych,
  • złącza w połączeniach półkrzyżowych (teowych) ściennych.

Czym różni się złącze od połączenia?

Złącze to fragment elementów, które łączą się ze sobą tworząc połączenie.

Czym różni się złącze od łącznika?

Złącze to fragment elementów, które łączą się ze sobą tworząc połączenie. Natomiast łącznik to element obcy, użyty do łączenia, wzmocnienia lub usztywnienia złącza.

Źródła:

  • PN-85/F-06005 Meble drewniane. Złącza stolarskie meblowe. Podział i rodzaje.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.