Słownik meblarski

Złącze profilowe

Złącze profilowe – jest nierozłączne przez zastosowanie kleju; elementy tych złączy są odpowiednio ukształtowane i zwymiarowane. Wykazują się dużą sztywnością i trwałością łączonych konstrukcji.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.