Słownik meblarski

Złącze łącznikowe

Złącze łącznikowe – elementy tych złączy połączone są za pomocą łączników (np. kołków) oraz spoiny klejowej.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.