Słownik meblarski

Złącze klejowe

Złącze klejowe – to złącze, w którym występuje spoina klejowa. Połączenia klejowe mogą występować w złączach profilowych, złączach łącznikowych i złączach bezprofilowych.

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.