Słownik meblarski

Złącze bezprofilowe

Złącze bezprofilowe (tzw. stykowe) – elementy połączone są za pomocą spoiny klejowej. Łączone powierzchnie dokładnie do siebie przylegają (są gładkie i płaskie).

Źródło: Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.