Słownik meblarski

Zestaw mebli

Zestaw mebli – zawiera zarówno pojedyncze meble, jak i komplety mebli. W odróżnieniu od kompletu, meble wchodzące w skład zestawu mogą mieć odmienne przeznaczenie, a także inną, niespójną formę plastyczną.

Poszczególne meble lub komplety mebli zaprojektowano niezależnie od siebie oraz nie dzieliły tej samej koncepcji projektowej.

Źródło: Smardzewski J. (2008), Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.