Słownik meblarski

Zespół

Zespół – 1) Zmontowany zestaw podzespołów i elementów stanowiących odrębną konstrukcyjną całość, pełniący najczęściej określoną funkcję użytkową w meblu.

Czym się różni w meblu zespół od podzespołu?

Zespół pełni w meblu określoną funkcję użytkową.

2) W języku potocznym słowo „zespół” oznacza grupę rzeczy lub zjawisk stanowiących wyodrębnioną całość. Też: fragment urządzenia składającego się z części, mający określoną funkcję.

3) Grupa ludzi działających lub pracujących wspólnie.

4) W muzyce: grupa wykonawców wykonujących wspólnie muzykę (z wykorzystaniem instrumentów lub bez instrumentów).

Źródło: BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.