Słownik meblarski

Zasady porządkowe wymiarowania

Zasady porządkowe wymiarowania – wymiarowanie rysunku technicznego jest czynnością bardzo ważną, gdyż służy do określenia, jak powinien być wykonany przedmiot i z jaką dokładnością.

Wykonawca jest obowiązany wykonywać elementy ściśle według podanych wymiarów na rysunku. Dlatego brak jakiegoś wymiaru, wymiarowanie niewłaściwe lub nieprzejrzyste spowoduje błędne wykonanie elementu.

Jak należy podawać wymiary na rysunku?

Wymiary powinny być tak podane, aby wykonawca mógł podczas obróbki dokonać niezbędnych pomiarów. Brak znajomości procesu technologicznego prowadzi do niewłaściwego wymiarowania. Ogólne zasady wymiarowania umożliwiają jednoznacznie podanie wszystkich wymiarów przedmiotu i dlatego obowiązują w sposób bezwzględny.

Zasada niepowtarzania wymiarów oznacza, że nie należy podawać tego samego wymiaru przedmiotu więcej niż jeden raz, bez względu na liczbę rzutów i arkuszy rysunkowych.

Które wymiary można na rysunku pominąć?

Zasada pomijania wymiarów oczywistych zwalnia rysującego od oznaczania na przedmiocie następujących wymiarów:

  • kątów wynoszących 0° między liniami równoległymi lub 90° między liniami prostopadłymi,
  • elementów symetrycznie rozmieszczonych w stosunku do osi symetrii,
  • promienia półokręgu łączącego linie równoległe.

Co to jest grupowanie wymiarów?

Zasada grupowania wymiarów polega na uporządkowaniu wymiarów w celu zwiększenia czytelności rysunku. Wymiarów, jak np. otworu, gniazda, wpustu itp., nie należy rozdzielać na rzutach. Grupowanie wymiarów powinno się odbywać na rzutach (widokach, przekrojach i kładach) przedmiotu, którego zarysy są najwyraźniej przedstawione.

Co to są łańcuchy wymiarowe?

Zasada niezamykania wymiarów, czyli łańcuchy wymiarowe. Wymiarowanie łańcuchem wymiarowym prostym polega na stawianiu wymiarów na jednej linii wymiarowej. Sposób ten stosuje się wtedy, gdy zależy nam na dokładnym położeniu względem siebie, np. otworów.

Łańcuch wymiarowy powinien być otwarty, przy czym pomija się wymiar najmniej ważny, który można obliczyć odejmując od wymiaru całkowitego sumę łańcucha.

Źródła:

  • Giełdowski L., Konstrukcje mebli, cz. 1 – rysunek techniczny, WSiP, Warszawa, 1992.
  • Sławiński M., Rysunek zawodowy dla stolarza, WSiP, Warszawa, 1994.