Słownik meblarski

Wywietrznik

Wywietrznik – otwierany zespół o konstrukcji ramowej, umocowany w skrzydle okiennym. Zazwyczaj wywietrznik otwiera się go poprzez obrót względem poziomej osi przechodzącej przez jego dolną krawędź.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.