Słownik meblarski

Wytrzymałość

Wytrzymałość – graniczna wartość oporu stawianego obciążeniom zewnętrznym przez siły spójności ciała stałego. Innymi słowy: wytrzymałość jest to graniczna największa wartość naprężeń, która powoduje zniszczenie materiału. Wyrażana jest w paskalach (1 Mpa = 1 N/mm2).

Obliczenia wytrzymałościowe dotyczą w głównej mierze wytrzymałości połączeń kątowych ściennych oraz zawieszenia szafek i den.