Słownik meblarski

Wytrawa

Wytrawa – roztwory soli metali zdolnych do barwnej reakcji chemicznej z garbnikami zawartymi w drewnie lub wprowadzonymi do drewna przed jego wytrawieniem.

Przez stosowanie soli różnych metali uzyskuje się zabarwienie drewna garbnikowego. Na przykład sole żelaza powodują zabarwienie szare do granatowego, sole chromu barwią drewno na kolor żółtobrązowy do ciemnobrązowego, sole cynku i ołowiu dają zabarwienie czerwone, sole wapnia brązowe.

Jakie drewno barwią sole metali?

Intensywne i trwałe zabarwienie uzyskuje się działając solami metali tylko na drewno o dużej zawartości naturalnych garbników, a więc drewno np. dębu, orzecha, buka i niektórych innych drzew liściastych. W odniesieniu do drewna tych drzew wystarczy naniesienie samego roztworu soli. Takie barwienie nazywa się wytrawianiem jednostopniowym.

Co to jest wytrawianie dwustopniowe?

W stosunku do drewna ubogiego w garbniki (np. drewna drzew iglastych) wytrawianie jednostopniowe nie przynosi żadnych efektów. Wybarwienie jest bowiem bardzo słabe i nietrwałe. Stosuje się więc wytrawianie dwustopniowe. Polega ono na nasyceniu powierzchni drewna wytrawą wstępną, stanowiącą roztwór mieszaniny soli metalu z substancją garbnikową i następnym powleczeniu trawionej powierzchni roztworem soli metalu zwanym wytrawą wtórną.

Jakie roztwory stosuje się jako wytrawa wstępna?

Jako wytrawy wstępne stosuje się np. roztwory:

  • chlorku miedzi i kwasu pirogalusowego – do odcieni brunatnych,
  • octanu żelaza i pirokatechiny – do odcieni czarnych,
  • siarczanu miedzi i pirokatechiny – do odcieni zielonych.

Co to jest wytrawa wtórna?

Wytrawami wtórnymi, odpowiednimi do wymienionych wytraw wstępnych, są roztwory soli chromowych z dodatkiem amoniaku. Najczęściej używa się chromianu potasu lub dwuchromianu potasu.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: