Słownik meblarski

Wymiar zewnętrzny

Wymiar zewnętrzny – wymiar określający szerokość i wysokość zewnętrzną wyrobu tj. okna lub drzwi.

W wykazach stolarki budowlanych zawartych w projektach budowlanych wymiar zewnętrzny oznaczony symbolem:

  • Sz dla szerokości zewnętrznej wyrobu,
  • Hz dla wysokości zewnętrznej wyrobu.

Zgodnie z zasadami rysunku budowlanego jednostką wymiarów zewnętrznych wyrobu jest cm.