Słownik meblarski

Wymiar zespołu

Wymiar zespołu (skrzydła) – wymiar określający szerokość i wysokość skrzydła okiennego lub drzwiowego.

W wykazach stolarki budowlanych zawartych w projektach budowlanych wymiar zespołu oznaczony symbolem:

  • Ss dla szerokości wyrobu (skrzydła),
  • Hs dla wysokości wyrobu (skrzydła).

Zgodnie z zasadami rysunku budowlanego jednostką wymiarów zespołu (skrzydła) jest cm.